EN RU

Tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Karjalassa -hanke (ESR)

Tavoite:
• Varmistaa Etelä-Karjalan maakuntaan siirtyvän henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista tilanteessa, johon liittyy merkittäviä toimintatapauudistuksia ja jossa useat eri organisaatiot ja työyhteisöt yhdistetään ja toisaalta hajautetaan järjestäjä-tuottajamalliin.
• Edesauttaa Etelä-Karjalan maakuntakonserniin kuuluvien liikelaitosten ja mahdollisten yhtiöiden asiakaslähtöisyyttä ja tuottavuutta.
• Antaa esimiehille ja henkilöstölle työkaluja kohdata muutoksia ja ylläpitää työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Hankkeen kohderyhmä: Etelä-Karjalan maakuntakonserniin siirtyvä henkilöstö EKSOTE:sta, Lappeenrannan kaupungista (pelastustoimi, maataloushallinto, ympäristöterveydenhuolto), Imatran kaupungista (ympäristöterveydenhuolto), Parikkalan ja Savitaipaleen kunnista (lomituspalvelut), Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Kaakkois-Suomen TE-toimistosta, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (elintarvikevalvonta ja eläinten terveys ja hyvinvointitehtävät) ja Etelä-Karjalan liitosta.

Toimenpiteet:

Esimiesten valmennusohjelma  

Työkierto-pilotti 

Yhteyshenkilö: Muutosvalmentaja Piia Bräysy, puh: +358 40 687 2618, e-mail: piia.braysy@ekarjala.fi

Tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Karjalassa -hankeaika on 1.9.2017-31.5.2019. Rahoittajina ovat Hämeen ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Eksote ja Etelä-Karjalan liitto. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto -ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.