EN RU

KOKOUSMUISTIOT

Kokousmuistiot

Kokousmuistiosivuille kootaan Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen esivalmistelun ja väliaikaisen valmistelutoimielimen aikaiset kokousmuistiot ja pöytäkirjat. Ennen 12.6. julkaistut muistiot ja pöytäkirjat ovat nähtävillä esivalmistelun ensimmäisen vaiheen sivuilla.

Alasivuilla ovat nähtävillä poliittisen ohjausryhmän, VATE-projektin / väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä seurantaryhmän kokousmuistiot.

Etelä-Karjalan maakunnan valmistelutoimielin (VATE) aloitti epävirallinen valmistelutyön 12.6.2017. Hallituksen linjattua maakuntauudistuksen aikataulua uudelleen (5.7.2017)  VATE:n  toiminta jatkuu esivalmistelun VATE-projektina. Projektityö jatkuu siihen saakka, kunnes maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksytään keväällä 2018.  Sen jälkeen maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua johtaa taas väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). VATE-projektin valmisteluryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein. Kokousten muistiot laitetaan nettisivuille, kun ne on tarkastettu. Kun valmistelutoimielimestä tulee virallinen juridinen toimija, kokousviestintä noudattaa maakuntalain 136 §:ssä määrättäviä säännöksiä.

Valmistelun poliittinen ohjausryhmä aloitti työskentelynsä 17.8.2017. Ohjausryhmä koostuu Eksoten ja Etelä-Karjalan liiton hallituksen puheenjohtajista sekä maakuntapäätöksenteossa edustettujen puolueiden edustajista. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata viranhaltijoiden valmistelua, jotta maakunnan poliittiset linjaukset huomioidaan jo valmistelussa. Ohjausryhmän kokousten muistiot laitetaan sivuille, kun ne on tarkastettu.

Maakunnan liiton hallitus päätti VATE-projektiryhmän esityksestä, että valmistelun tueksi jatketaan viime talvena toimineen laajan ohjaus- ja seurantaryhmän työskentelyä. Ryhmän nimi päätettiin muuttaa seurantaryhmäksi. Edustajat lähettäneitä organisaatioita pyydettiin päivittämään edustajiensa tiedot 17.10.17 mennessä. Ryhmän kokouksia on tarkoitus pitää esivalmistelun aikana kaksi (2) kokousta syksyllä 2017 sekä 2-3 kokousta kevätkaudella 2018. Seurantaryhmän muistiot laitetaan sivuille, kun ne on tarkastettu.