EN RU

SEURANTARYHMÄ

Seurantaryhmä

Esivalmistelun jatkuessa Valmistelutoimielin (VATE) toimii projektiryhmänä ja valmistelua ohjaa maakunnallinen poliittinen ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina sekä Eksoten että maakunnan liiton hallituksen puheenjohtajisto kuin myös muut maakunnallista edustusta omaavat puolueet. Maakunnan liiton hallitus päätti VATE-projektiryhmän esityksestä, että valmistelun tueksi jatketaan viime talvena toimineen laajan ohjaus- ja seurantaryhmän työskentelyä. Ryhmän nimi päätettiin muuttaa seurantaryhmäksi. Edustajat lähettäneitä organisaatioita pyydettiin päivittämään edustajiensa tiedot 17.10.2017 mennessä. Osallistujien matka- ja palkkiokuluista vastaavat lähettävät organisaatiot aiempaan tapaan. Ryhmän kokouksia on tarkoitus pitää esivalmistelun aikana kaksi (2) kokousta syksyllä 2017 sekä 2-3 kokousta kevätkaudella 2018. Seurantaryhmän keskeisin tehtävä on tiedonvaihto ja vuorovaikutus maakunnan keskeisten sidosryhmien kanssa.

Seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kopra, varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Vesterinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jarmo Pulli. Esittelijänä toimii Matti Viialainen ja sihteerinä Aija Tuimala.

Seurantaryhmä_osallistujalista.pdf

Kokouksesta tehdään päätösmuistio. Muistio tarkastetaan kahden nimetyn edustajan toimesta ja hyväksytään tarkastajien sekä puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksin. Pöytäkirjan tarkastajat hyväksytään kokouksittain. Pöytäkirja julkistetaan tarkastuksen jälkeen nettisivustolla.

4/2018 Kokousmuistio 26.11.2018

3/2018 Kokousmuistio 17.09.2018

2/2018 Kokousmuistio 14.05.2018

1/2018 Kokousmuistio 12.02.2018

1/2017 Kokousmuistio 24.10.2017