EN RU

MAAKUNTAVAALIT

Maakuntavaalit

Ylintä päätösvaltaa Etelä-Karjalan maakunnassa tulee käyttämään vaaleilla valittu maakuntavaltuusto, johon valitaan 59 maakuntavaltuutettua. Ensimmäiset vaalit on järjestetään vuonna 2019. Vaalien ajankohta varmistuu, kun lainsäädäntö saadaan valmiiksi.

Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille:1.10.2018_Vaaliohjeistusta kunnanhallituksille

Arvioitu aikataulu on seuraava:

 • Maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina xx.xx.2019.
 • Valtuutettuja valitaan kussakin maakunnassa maakuntalaissa tarkoitettu vähimmäismäärä, joka perustuu asukaslukuun. Asukasluvun määräytymispäivä on xx.xx.2019.
 • Ensimmäisen maakuntavaltuuston toimikausi alkaa x.x.2019 ja kestää 31.5.2021 saakka.

Valtuusto vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta. Se päättää mm. maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet (myös liikelaitosten johtokunnat) sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallituksen tehtävänä on johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja toimii maakuntahallituksen alaisena.

Sinä 18 vuotta täyttänyt äänioikeutettu asukas päätät, kuka saa päättää Etelä-Karjalassa maakunnan suurista linjoista, työvoimatoimista, ympäristöasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista, kaavoituksesta, liikenneinfrasta ja maaseudun kehittämisestä. Etelä-Karjalaa koskevat päätökset, joita ennen tekivät mm. kuntayhtymien ja valtion aluetoimistot, siirtyvät nyt suoraan maakuntamme asukkaiden valitsemille päättäjille.

Voit vaikuttaa Etelä-Karjalan maakunnan päätöksentekoon äänestämällä maakuntavaalissa.

Maakuntavaaleissa vaalipiirinä on maakunta. Ehdokkaat asetetaan koko maakunnan alueelle, äänestäjät äänestävät vain oman maakuntansa ehdokkaita ja tulos lasketaan maakuntakohtaisesti.

Maakuntavaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue saa valittavaan toimielimeen, tässä tapauksessa maakuntavaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa. Jos puolue saa noin 20 % vaaleissa annetuista äänistä, se saa myös noin 20 % jaettavina olevista paikoista. Suhteellisuus toteutetaan maakuntavaaleissakin ns. d’Hondt’in menetelmällä, jota meillä käytetään jo eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Maakuntavaalien aikataulu lykkääntyy

 • Heti lainsäädännön tultua voimaan: Vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen ehdokkaiden ja puolueiden kampanja-aika alkaa.
 • Mahdollisimman pian lainsäädännön tultua voimaan: Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus asettaa maakuntavaalilautakunnan.
 • Kuntien on määrättävä yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat ja tallennettava niiden tiedot vaalitietojärjestelmään elokuun puolivälissä.
 • ”Hyvissä ajoin ennen vaaleja”: VRK:n ilmoitus ulkomaalaisille äänioikeutetuille heidän äänioikeudestaan.

 

 • Eräiden kotikuntaa vailla olevien ulkomaalaisten ilmoittautuminen äänioikeusrekisteriin viimeistään x.x.
 • Äänioikeusrekisterin tietojen määräytymispäivä x.x.. Äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään xx.x.
 • Maakuntavaalilautakunnan ilmoitus ehdokasasettelusta annetaan kuulutuksella viimeistään xx.x. Maakuntavaalilautakunnan ensimmäinen kokous (ml. kuulutus valittavien valtuutettujen lukumäärästä) viimeistään xx.x.
 • xx.xx.2019 Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä maakuntavaalilautakunnalle.
 • xx.xx.2019 Maakuntavaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän.

 

 • 2.5.2019 Ilmoituskorttien viimeinen postituspäivä äänioikeutetuille.
 • xx.–xx.xx.2019 Ennakkoäänestys kotimaassa
 • xx.–xx.xx.2019 Ennakkoäänestys ulkomailla

 VAALIPÄIVÄ xx.xx.2019

 • xx.xx.2019 Vaalien tulokset vahvistetaan