EN RU

KÄYTÄ ÄÄNIOIKEUTTASI

Käytä äänioikeuttasi

Äänioikeus maakuntavaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa.

Olet äänioikeutettu, jos olet viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on

  • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen maakuntaan kuuluva kunta 51. päivänä (31.3.2019) ennen vaalipäivää; tai
  • muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen maakuntaan kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää (31.3.2019) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä (31.3.2017 ) ennen vaalipäivää; tai
  • EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen maakuntaan kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan maakuntavaaleissa.