EN RU

MAAKUNTAVAALILAUTAKUNTA

Maakuntavaalilautakunta

Uutena vaaliviranomaisena kuhunkin maakuntaan perustetaan maakuntavaalilautakunta. Sen tehtävänä on maakuntavaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja maakuntavaalien vaalituloksen vahvistaminen. Ensimmäisen maakuntavaalilautakunnan nimeää Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus.

Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimivat myös maakuntavaaleissa normaaliin tapaan. Kuntien vastuulla ovat äänestyspaikat ja äänten laskenta.  Näistä tehtävistä kunnat saavat asukaspohjaisen korvauksen valtiolta. Maakuntavaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa.

Maakuntavaalilautakunnan tehtäväksi jää kuntien tuloksen yhdistäminen koko maakunnan vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen.

Ennakkovalmisteluja maakuntavaalilautakunnan tehtäviä varten tehdään jo keväällä, ennen lainsäädännön varmistumista.

Maakuntavaalilautakunnan sihteeritehtäviä hoitaa esivalmistelun aikana Etelä-Karjalan valmistelutoimielimessä Päivi IlvesVirallisesti maakuntavaalilautakunnan sihteerin nimeää maakuntavaalilautakunta.

Maakuntavaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät kutsutaan varalle nimeämisjärjestyksessä. Maakuntavaalilautakunta on päätösvaltainen vain viisijäsenisenä. Näin ollen maakuntavaalilautakunnan jäseniltä vaaditaan sitoutumista. Heillä on lakisääteisiä kokouksia, joissa jopa kokousaika on tarkkaan. määritelty. Maakuntavaalilautakunnan ensimmäinen kokous (ml. kuulutus valittavien valtuutettujen lukumäärästä) pidetään viimeistään pari kuukautta ennen vaaleja.

Etelä-Karjalan maakuntavaalilautakunta

JÄSENET NIMI YHTEYSTIETO
VARAJÄSENET

Lisätietoa ehdokasasettelusta seuraavalla sivulla