EN RU

KOHTI UUTTA MAAKUNTAA

Organisaatio

Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelu alkoi maaliskuussa 2016. Valmistelu etenee vaiheissa. Nyt menossa on esivalmistelun jatkoaika, joka jatkuu vuoden loppuun 2018 ( lakien hyväksymiseen) saakka. Valmistelun tuloksena on yksi maakunnan hallinto, josta sote on merkittävin kokonaisuus. Tavoitteenamme on maakunta, jossa  palvelut ovat asukkaiden saatavilla ja vaikuttavia ja hallinto on tehokkaasti järjestetty

Esivalmistelun aikana uudistusta vietiin eteenpäin lukuisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Kesäkuussa 2017 maakunnan muodostavat organisaatiot nimesivät valmistelutoimielimen (VATE) maakuntauudistusta ohjaavan lakiesityksen mukaisesti. Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe jatkuu VATE-projektina vuoden lopulle 2018 saakka. Hallitus antoi ensin valmistelulle jatkoaikaa kesällä 2017 ja toistamiseen kesällä 2018. Lainsäädäntöpaketi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyviä lakeja on tarkoitus käsitellä eduskunnassa syysistuntokaudella 2018 niin, että eduskunta voi hyväksyä lait loppuvuodesta 2018.

DIASARJA UUDESTA AIKATAULUSTA

Linkistä avautuva diasarja on on julkaistu alueuudistus.fi sivuilla. Se ontarkoitettu maakuntien valmisteluorganisaatioiden työn tueksi. Diasarja sisältää maakuntien kannalta tärkeitä määräaikoja uudistuksen valmistelu- ja käynnistysvaiheessa. Määräajat perustuvat pääministerin ilmoituksen 27.6.2018 mukaiseen uudistuksen aikatauluun.

Valmistelu jatkuu myös Etelä-Karjalassa aikataulun ja tavoitteen mukaisesti.

Valmistelutoimielin VATE jatkaa esivalmistelun jatkoajan loppuun (vuoden 2018 loppupuolelle) projektiryhmänä. VATE kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein.

Etelä-Karjalan liiton ja Eksoten hallitusten puheenjohtajista sekä maakunnan päätöksenteossa edustettuina olevien puolueiden edustajista koottu poliittinen ohjausryhmä käy linjauskeskustelua ja tekee läheistä yhteistyötä VATEn kanssa.

Juridisesti toimitaan maakunnan liiton alustalla eli maakuntauudistuksen valmistelu toteutetaan erillisenä projektina, johon maakunnan liitto ohjaa valtiolta tulleen rahoituksen. Muutosjohtaja toimii projektipäällikkönä. Tarvittavat päätökset tehdään yhteisten linjausten mukaisesti maakuntahallituksessa tai johtavien viranhaltijoiden toimesta liiton sääntöjen mukaisesti.

Valmistelua tehdään Etelä-Karjalan liiton tiloissa työskentelevän kevyen VATE-projektitiimin sekä eri organisaatioiden viranhaltijoiden työpanoksella. Uudistuksen valmistelun asiantuntijatyö on järjestetty näin joustavasti maakuntan liikkeenluovutuksella siirtyvien asiantuntijoiden henkilöstöresursseja hyödyntäen. Nämä henkilöt on sovittu joko VATEn jäseniksi ja varajäseniksi tai VATEn asiantuntijoiksi.

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää palvelujen uudistamistyötä on tehty myös viidessä hallituksen kärkihankkeessa, joita Eksote toteuttaa Etelä-Karjalassa. Lisäksi Järjestö 2.0 -hankkeessa vahvistetaan järjestöjen asemaa ja osallisuutta maakunta- ja sote-uudistuksessa.