EN RU

EPÄVIRALLINEN YT-ELIN

Epävirallinen yt-elin

Etelä-Karjalan maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelun ajaksi (2017 syksystä vuoden 2018 loppuun) on asetettu epävirallinen yhteistoimintaelin ( VATE kokous 12.10.17). Virallinen yhteistoimintaelin voidaan muodostaa vasta kun maakuntalainsäädäntö on hyväksytty ja väliaikainen valmisteleva toimielin on saanut virallisen aseman. Etelä-Karjalan koko uudistuksen valmistelu on edennyt hyvässä hengessä ja aikataulullisesti ripeästi. Epävirallinen yt-elin valmistelee henkilöstöasioita ennakoivasti. Tavoitteena on valmius edetä viralliseen päätöksentekoon sujuvasti, kun  sote- ja maakuntalait vahvistetaan eduskuntakäsittelyssä syyskaudella 2018.

Työntekijöitä edustavat järjestöt ovat sopineet seuraavista edustajista:

Kunta-alan unioni (JHL, Jyty)

Nimi järjestö jäsen / varajäsen
Mari Soininen Jyty varsinainen jäsen
Merja Heiskanen Jyty varajäsen
Kari Paldanius JHL varsinainen jäsen
Airi Tauriainen JHL varajäsen

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (SuPer, Tehy, SuomenPalomiesliitto)

Nimi järjestö jäsen / varajäsen
Taina Niemenmaa SuPer ry. varsinainen jäsen
Leni Kuukka SuPer ry. varajäsen
Anne Saikko Tehy ry. varsinainen jäsen
Osmo Metsälä Tehy ry. varajäsen

Julkialan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (mm. Lääkäriliitto, Eläinlääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, KTN, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Talentia, Akavan Erityisalat

Nimi järjestö jäsen / varajäsen
Niina Eerola JUKO varsinainen jäsen
Veli-Pekka Kosonen JUKO varajäsen
Jorma Korttinen JUKO varsinainen jäsen
Pirjo Laiho JUKO varajäsen

Työnantajan edustajat epävirallisessa yt-elimessä:

Eksote, Keijo Siiskonen

Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Sampsa Lintunen

TE-toimisto, Juha Kouvo

Kaakkois-Suomen ELY, Leena Gunnar

Etelä-Karjalan liitto, Matti Viialainen

Lappeenranan kaupunki, Päivi Savilampi

Lisäksi Pardian edustajalle 1 hlö (vara 1) annettiin mahdollisuus osallistua kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella  kunnes yt-elin organisoituu väliaikaishallinnon alaisuuteen. Siitä eteenpäin noudatetaan valtakunnallista  pääsopijajärjestöjen ja KT:n sopimaa edustusta.