EN RU

Uudistuksen kärkihankkeet

Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää palvelujen uudistamistyötä tehdään viidessä hallituksen kärkihankkeessa.

Kärkihankkeilla halutaan

  • parantaa iäkkäille, omais- ja perhehoitajille, lapsille ja perheille sekä osatyökykyisille tarkoitettuja palveluja
  • yhdistää palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja
  • edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta.

Eksote osallistuu kaikkiin viiteen hallituksen kärkihankkeeseen. Etelä-Karjalassa toteutettavat toimenpiteet on esitelty kärkihankkeiden sivulla, josta löydät myös hankkeiden aineistoja.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalla (Lape-ohjelma) on lisäksi oma sivunsa osoitteessa www.eksote.fi/lape.

Lisäksi Järjestö 2.0 -hankkeessa vahvistetaan järjestöjen asemaa ja osallisuutta maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä luodaan maakunnallisesti kokonainen järjestökenttä. Tavoitteena on rakentaa asiakaslähtöisiä palvelupolkuja Etelä-Karjalaan.