EN RU

VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN

Vastauksia postikortteihin

Eteläkarjalaiset kysyvät ja muutosjohtaja vastaa

Kysymys:

Mitkä ovat pienten palvelutuottajien mahdollisuudet sote-palveluissa? Voimmeko ottaa vastaan palveluseteleitä, ja miten rahoitus jakautuu maakunnan alueella?

Vastaus:

Pienet yrittäjät voivat valinnanvapausesityksen mukaisesti toimia erityisesti asiakasseteleiden tai henkilökohtaisten budjettien rahoitettavien palvelujen tuottajina. Esimerkiksi asumispalvelujen, kotisairaanhoidon, terapiapalvelujen tai siivouksen palvelut ovat tällaisia palveluja.

Kysymys:

Miten verotus muuttuu? Entä kiinteistövero?

Vastaus:

Kunnat päättävät edelleen veroprosenteista ja kiinteistöveroprosenteista. Lähtökohtana on se, ettei verotus nouse. Valtionosuus verotuloista kasvaa ja kuntien osuus pienenee.

Kysymys:

Voiko lastenhoitopaikan saada työpaikan sijaintikunnasta, vaikka asuisikin naapurikunnassa?

Vastaus:

Päivähoidon järjestäminen on jatkossakin kuntien tehtävä. Kunnat päättävät ehdot, joilla tämä toteutuu.

Kysymys:

Miten maakuntavaltuuston edustavuus ja valta turvataan niin, että koko maakunta on edustettuna?

Vastaus:

Maakuntavaaleissa vain äänestystuloksella on merkitystä valtuustossa eikä kuntakohtaisia kiintiöitä ole. Puolueet pohtivat sitten eri toimielinten henkilöistä neuvotellessaan kattavaa edustusta maakunnasta.

Kysymys:

Kuka huolehtii pienten kuntien asukkaiden eduista, kun emme taida saada ketään maakuntavaltuustoon, hallituksesta puhumattakaan.

Vastaus:

Maakunnalla on vastuu kaikista sen asukkaista. Kunta jatkaa myös omilla vastuillaan mm. kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen, teknisen, sivistyksen ja elinvoiman palveluiden tuottajana. Kunta ja maakunta tekevät yhteistyötä mm. hyvinvointiasioiden, työllisyyden sekä yrityspalveluiden näkökulmasta.  Tarkkoja toimintatapoja suunnitellaan parhaillaan.

Kysymys:

Mitä hyötyä uudistuksesta on kuntalaisille?

Vastaus:

Kuntalaisille uudistus tulee näkymään palveluissa ja asioinnissa. Sähköisiä palveluja ja valinnanvapautta lisätään, jotta jokainen voi asioida nopeammin ja vaikuttavammin. Hallinnon muutoksilla tehostetaan toimintaa ja vähennetään organisaatiorajoja asiakaspalvelun selkeyttämiseksi. Tehostamisella haetaan kustannussäästöjä, jotta verojen nostopaine vähenisi.

Kysymys:

Miten paljon Etelä-Karjalaan saadaan valtiolta rahaa maakuntaa varten?

Vastaus:

Alustavia arvioita on tehty erityisesti sote-palveluista, ja näyttää siltä, että tulemme saamaan näihin palveluihin likimain saman verran rahaa kuin nytkin. Pelastustoimen, työllisyyden ja yrityspalveluiden rahoituksen laskelmat tarkentuvat, kun valtiovarainministeriö laatii ennusteensa maalis-huhtikuussa 2018. Arvioimme maakunnan budjetin olevan noin 500 miljoonaa euroa. Pääosa rahasta tulee valtiolta, lisäksi rahaa saadaan palvelumaksuista.

Kysymys:

Voiko kunnissa enää vaikuttaa Eksoten asioihin?

Vastaus:

Eksoten asioihin vaikutetaan jatkossakin, mutta suoraan Eksoten tai maakunnan kanavien kautta. Kunta on maakunnan ja Eksoten yhteistyökumppani. Maakunta panostaa osallisuuteen ja asiakkaiden kuulemiseen, jota Eksote on jo nytkin kehittänyt merkittävästi.