Maksatuksen haku

Suomi 100 -aluetuki maksetaan kahdessa osassa: puolet sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja puolet loppuraportin toimittamisen jälkeen. Vaihtoehtoisesti avustus voidaan maksaa kokonaan loppuraportin toimittamisen jälkeen. Hakija voi valita aluetukea hakiessaan, kumman maksatusvaihtoehdon haluaa.

Loppumaksatus haetaan alla olevalla lomakkeella viimeistään 4 kk:n kuluessa hankehakemuksessa olevasta hankkeen päättymispäivästä. Loppumaksatuksen liitteenä toimitetaan alla olevan ohjeen mukainen loppuraportti, jossa kuvataan hankkeen toiminnallinen ja taloudellinen toteutuminen. Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. Erikseen pyydettäessä hanketoimijan tulee toimittaa kirjanpidon kustannuspaikkaraportti ja tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä.

Suomi 100 -aluetuen maksatushakemus

Ohje loppuraportin laatimiseen