Rahoituksen haku

Etelä-Karjalan liitto on saanut valtionavustusta edelleen kanavoitavaksi Suomi 100 -ohjelmahankkeille.

Kuka voi hakea Suomi 100 -aluetukea?

Etelä-Karjalan liiton myöntämää valtionavustusta voivat hakea kaikki ne toimijat, joiden hanke on ennen hakuajan loppumista hyväksytty valtioneuvoston kansliassa valtakunnalliseen Suomi 100 ‑ohjelmaan ja jotka täyttävät alla olevassa ”Hakijan ohjeessa” luetellut muut tukea koskevat ehdot. Suomi 100 -ohjelmaan haetaan verkkolomakkeella osoitteessa suomifinland100.fi.

Millä perusteella aluetukea myönnetään?

Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Hakemukset arvioidaan Etelä-Karjalan alueen juhlavuoden kokonaisuuden kannalta siten, että rahoitettavat hankkeet jakautuvat alueelle sisällön ja sijainnin puolesta tasapuolisesti.

Hankkeen tulee täyttää valtioneuvoston kanslian asettamat edelleen kanavoitavaa tukea koskevat kriteerit, jotka on lueteltu alla olevassa ”Hakijan ohjeessa”. Lisäksi hankkeiden tulee toteutua Etelä-Karjalan alueella ja niiden tulee ilmentää jollakin tavalla teemaa ”Karjalaisuus”.


Milloin aluetukea voi hakea?

Hakukierroksia järjestetään kolme kappaletta. Ensimmäinen haku oli avoinna 4.4.–30.6.2016 ja toinen 15.9.-31.10.2016. Kolmas ja samalla viimeinen hakukierros toteutetaan 16.1.-28.2.2017. Jaettavan tuen määrä on yhteensä 90 000 euroa.

Miten aluetukea haetaan?

Aluetukea haetaan alla olevalla lomakkeella ”Aluetukihakemus”.

Hakemuksen liitteenä tulee olla valtioneuvoston kansliasta saatu vahvistus hankkeen hyväksymisestä Suomi 100 -ohjelmaan. Ohjelmaan haetaan verkkohaulla osoitteessa http://suomifinland100.fi/tehdaan-yhdessa/hae-mukaan/.

Aluetukihakemukset toimitetaan allekirjoitettuina Etelä-Karjalan liittoon joko sähköpostitse skannattuna tai postitse. Sähköpostiosoite on kirjaamo@ekarjala.fi, ja postiosoite on Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta.

Toisen hakukierroksen hakemusten liitteineen tulee olla perillä viimeistään tiistaina 28.2.2017.

Miten aluetuki maksetaan?

Aluetuki maksetaan kahdessa erässä: puolet sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja puolet vaadittavan loppuraportin toimittamisen jälkeen. Vaihtoehtoisesti avustus voidaan maksaa kokonaan loppuraportin toimittamisen jälkeen. Loppuraportissa tulee kuvata hankkeen toiminnallinen ja taloudellinen toteutuminen. Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. Erikseen
pyydettäessä hanketoimijan tulee toimittaa kirjanpidon kustannuspaikkaraportti ja tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä.

Suomi 100 -ABC

Hakijan ohje

Aluetukihakemus

Aluetuki edellyttää sopimuksen allekirjoitusta Etelä-Karjalan liiton ja hankkeen hakijan kesken.

Sopimuspohja