EN RU

Toimivat liikenneyhteydet

Karttaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi.

Toimivilla kansainvälisillä liikenneyhteyksillä on suuri merkitys Etelä-Karjalassa ja koko Suomessa. Suomen maarajojen yli tapahtuvasta liikenteestä elinkeinoelämän kannalta merkittävintä on Kaakkois-Suomen kautta kulkeva Venäjän liikenne. Tärkeimmät yhteydet ovat valtatie kuusi ja Karjalan rata sekä rajanylityspaikoille, satamiin ja pohjoiseen päin johtavat pääväylät  ja radat.

Sujuvat liikenneyhteydet ja parannettu valtatie kuusi välillä Lappeenranta–Imatra ovat yksi vireän elinkeinoelämän edellytyksistä ja alueelle tulon vetovoimatekijöistä. Lisäksi valtatie kuuden parannus Taavetin ja Lappeenrannan välillä on käynnistynyt ja on määrä valmistua vuonna 2018.

Etelä-Karjalan etuna ovat myös useat rajanylityspaikat sekä toimivat vesi- ja raideliikenneyhteydet.  Luumäki–Imatra-rataosuuden parannustyöt saivat hallituksen kehysriihessä 165 miljoonan euron rahoituksen. Radan perusparannustyöt on mahdollista aloittaa vuonna 2017.

Myös Lappeenrannan lentoliikenteen kehittämistoimet reittiliikenteen aloittamiseksi ovat parhaillaan käynnissä. Lappeenrannan lentoasema ja sen liiketoiminta siirtyivät vuoden 2016 alussa Finavialta Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupungin perustamalle Saimaan lentoasema säätiölle. Alueen omassa hallinnassa oleva lentokenttä turvaa Etelä-Karjalan hyvän saavutettavuuden. Toimivat ja nopeat kulkuyhteydet vauhdittavat investointeja ja matkailun kehittymistä maakunnassa, mikä puolestaan vahvistaa elinkeinoelämää ja lisää työllisyyttä. Kansainvälinen lentoliikenne edistää myös Lappeenrannan kasvukeskusasemaa molemmin puolin rajaa. Suorista ja edullisista kansainvälisistä lentoyhteyksistä on tuntuva hyöty Etelä-Karjalan asukkaille ja yrityksille.

Vesiliikenneyhteyksistä Saimaan kanavalla on tärkeä rooli tavaraliikenteen kuljetuksille ja Venäjälle suuntautuvalle rahtiliikenteelle. Kanava toimii myös huviveneilijöiden liikenneväylänä. Potentiaalia vesiliikennekuljetuksien lisäämiseksi kuitenkin vielä on. Saimaan vesiliikenneyhteyksiä hyödynnetään jo nyt paljon matkailussa kuten sisävesiristeilyssä ja Viipuri–Pietari-yhteyksissä.

Lappeenrannan lentoasema

Lappeenrannan matkustajasatama

Lappeenrannan rautatieasema

Imatran rautatieasema

Nuijamaan rajanylityspaikka

Imatran rajanylityspaikka