EN RU

Eksotessa valmistellaan uutta strategiaa

(Tiedote 25.1.2019)

Eksoten strategiakausi päättyi vuoden 2018 loppuun. Uuden strategian valmistelussa odotettiin maakunta-ja sote-uudistusta. Kun kesäkuussa 2018 selvisi, että uudistus viivästyy, päätti Eksoten hallitus aloittaa uuden strategian valmistelun. Eksoten laajennettu johtoryhmä ja ryhmä asiantuntijoita on syksyn ajan koonnut tietoa väestön kehityksestä maakunnissa, palveluista sekä tiloista eri jäsenkunnissa ja tehnyt analyysia strategiaa varten. Nyt valmisteilla oleva strategia laaditaan neljäksi vuodeksi eli vuosiksi 2019–2022.

Toimitusjohtaja Pentti Itkosen mukaan tulevan strategian keskeinen tavoite on syventää integraatiota ja tuottaa sen myötä entistä enemmän sähköisiä palveluja. Pääpaino on maakunnallisen, ei kuntakohtaisen, hallinnon ja palveluverkon rakentamisessa.

Strategiaa käsitellään hallituksessa helmikuussa ja 20.2. valtuustoseminaarissa, missä valtuusto määrittelee palveluverkon reunaehdot ja sisällöt. Myöhemmin maaliskuussa valtuusto päättää strategiasta ja talousarvion muutoksista.

Sote-kustannukset eivät aiheuta kuntien talousongelmia

Eksoten ja kuntien talousasiat ovat olleet paljon julkisuudessa viime kuukausina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut maakuntien kykyä suoriutua sote-palveluiden järjestämisestä. Eksoten suoriutumista on raportissa verrattu muuhun maahan. Raportin mukaan palvelujen saatavuus on Eksotessa pääosin hyvä ja tarvevakioidut kustannukset maan matalimmat. Raportin mukaan tämä viittaa siihen, että kunnat eivät rahoita Eksoten toimintaa riittävästi. Linkki THL:n raporttiin:

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Etelä-Karjala, THL:n asiantuntijaryhmän arvio, syksy  2018

Etelä-Karjalan maakunta- ja sote- uudistuksen epävirallinen valmistelutoimielin (VATE) teetätti yhdessä Eksoten kanssa selvityksen NHG Oy:llä Eksoten strategiakaudesta, kehittämistoiminnasta ja tulevasta strategiasta sote-palveluissa. Lisäksi Perlacon Oy:ltä on tilattu selvitys kuntien kantokyvystä. Selvitysten mukaan Etelä-Karjalassa sote-palveluissa on tehty merkittävää rakennemuutosta ja sote-kustannusten kasvu on ollut erittäin maltillista muuhun maahan verrattuna. Samaan aikaan kuntien valtionosuuksien määrä, verotulot sekä asukasmäärä ovat laskeneet, mikä kiristää kuntien taloutta. Etelä-Karjalan kuntien tulevaisuus näyttää erittäin haastavalta, mutta strategisilla valinnoilla ja yhteistyöllä on mahdollista pärjätä tulevaisuudessakin.

NHG-Eksote-Strategiakauden-arviointi-Lehdistötilaisuuden-esitysmateriaali.pdf

Taustamuistio: NHG-selvitys-yhteenveto-051218.pdf

Yhteenveto-Kuntien-kantokykyselvitys.pdf

Kuntien kantokykyselvitys – koko aineisto.pdf