EN RU

Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala selvittävät yhteistyön tiivistämistä

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyvät kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteena on saada aikaan maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli.

Yhteistyön lähtökohdat ovat hyvät; maantieteellisesti rinnakkain sijaitsevilla maakunnilla on jo nyt samankaltaisia toimintamalleja ja järjestelmiä. Suunnitteilla oleva palvelukeskusyhteistyö lisäisi palveluvolyymeja, sitä kautta kustannustehokkuutta sekä vahvistaisi osaamista ja toimintojen kehittämismahdollisuuksia. Yhteistyö olisi myös valtionhallinnon suositteleman linjan mukaista.

Etelä-Karjalassa toimiva Saimaan talous ja tieto Oy ja Pohjois-Karjalassa toimivat Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ovat lähestyneet Etelä-Savon maakuntaa esityksellä selvittää mahdollisuutta palvelukeskuskumppanuuteen. Kumppanuus perustuisi yhteiseen omistukseen ja kehittämistyöhön.

Lähtökohtana on maakunta- ja sote-uudistus, jonka toteutuessa maakunnista tulee palvelukeskusyhtiöiden merkittäviä omistajia sosiaali- ja terveyspiirien omistamien osakkeiden siirtyessä maakunnille.

Etelä- ja Pohjois-Karjalassa talous-, henkilöstöhallinnon ja ICT-palvelut on jo keskitetty

 Etelä-Karjalassa talous- ja ICT-palvelut yhdistettiin samaan organisaatioon lähes 10 vuotta sitten. Saimaan talous ja tieto Oy (Saita) palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja maakuntaa.

Saitan toimitusjohtaja Salli Kortelainen pitää kolmen maakunnan yhteistyömallia erittäin toivottuna.

”Jo esivalmistelussa on käynyt ilmi, että edellytykset yhteistyölle ovat erinomaiset. Yhdessä voimme kehittää entistä parempia palveluja asiakkaillemme ja tarjota monipuolisia työtehtäviä asiantuntijoillemme”, hän sanoo.

Pohjois-Karjalassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut yhtiöitettiin Siun Talouteen vuonna 2017. ICT-palveluista vastaa kuntien ja kuntayhtymien omistama Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy, joka on nykymuodossa aloittanut toimintansa jo 2009.

”Pohjois-Karjalassa pidetään tärkeänä, ettei maakuntauudistuksen jälkeisessä tilanteessa katkota hyviksi todettuja tukipalvelujen yhteistyömalleja sote-palveluiden ja kuntien välillä”, toteaa Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

”Yhteistyömallien turvaaminen onnistuu parhaiten ylimaakunnallisilla yhtiöillä, jolloin sekä ICT- että talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille saadaan leveämmät hartiat.”

Etelä-Savon maakunnassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta on valmisteltu järjestelmällisesti vuoden 2017 alusta lähtien. Perustamista pohjustavat nykytilakartoitukset ja toimenpidesuunnitelmat ovat nyt valmiit.

”Maakunnallisen kehittämisen näkökulmasta on erityisen toivottavaa, että Etelä-Savon kunnat ja kuntaomisteiset organisaatiot osallistuisivat yhteistyön valmisteluun”, sanoo Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Isommasta työyhteisöstä hyötyy myös henkilökunta

 Kolmen maakunnan alueen talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palveluissa työskentelee nykyisin yhteensä vajaat 500 henkilöä. Suunnitellun, yhteisen palvelukeskusmallin tavoitteena on säilyttää työpaikat ja osaaminen maakunnissa. Nykyistä suurempi työyhteisö puolestaan tarjoaisi henkilöstölle mahdollisuuksia monipuolisiin asiantuntijatehtäviin.

Yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kevään 2018 aikana, ja kevään aikana selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Aikatauluun vaikuttaa myös maakuntauudistuksen lainsäädännön hyväksyminen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Salli Kortelainen, Saimaan talous ja tieto Oy, p. 040 672 0774, salli.kortelainen@saita.fi

Toimitusjohtaja Anne Kosonen, Siun Talous Oy, p. 050 310 9702, anne.kosonen@siuntalous.fi

Toimitusjohtaja Kari Alvila, Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy, p. 050 568 9311, kari.alvila@pttk.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Talousjohtaja Sami Sipilä, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 044 770 0577, sami.sipila@esavo.fi