EN RU

Etelä-Karjalan maakunnan valmistelutyö hyvässä mallissa – valmistelu jatkuu kesälläkin

(Tiedote 25.5.2018)

Vaikka valtakunnan tasolla keskustellaan eduskunnan valiokuntatyöstä ja maakuntavaalien mahdollisesta siirtämisestä, Etelä-Karjalassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu entisellä vauhdilla.  Etelä-Karjalan uudistuksen valmistelijat kokoontuivat perjantaina 25.5. Lappeenrannassa pohtimaan sitä, millaisella toimintamallilla järjestäminen ja tuottaminen erotetaan maakunnassa. Työpajan lopuksi piirrettiin valmistelun jatkon tiekarttaa.

Työpajan konsultti, NHG:n Olli Tolkki, kiitteli Etelä-Karjalan valmistelutilannetta ja valmistelun sisältöjä. Aiemman maakunnallisen yhteistyörakenteen (mm. Eksote) ansiosta Etelä-Karjalalla on melkoinen etumatka muihin maakuntiin nähden, Tolkki totesi. Siitä huolimatta tehtävää mm. strategian suunnittelussa sekä toimintojen organisoinnissa riittää täälläkin. Mietittävä on myös maakunnan toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyössä sekä valtasuhteissa ja vastuissa.

Tolkki muistutti, että uudistuksen kynnyksellä on tärkeää muistaa ympäröivän yhteiskunnan suuret trendit ja nykyisen maailman muutos. Digitalisaatio, palvelujen heikko saatavuus ja demograafisen muutoksen nopeutuminen vaikuttavat joka tapauksessa maakuntauudistuksen rinnalla.

Vaikka Etelä-Karjala on myös tietotuotannossa edellä muita maakuntia, ei täälläkään ole kaikkea, Tolkki korosti. Suurten muutosten keskellä tiedon tarve kasvaa. Oikeanlaisen tiedon tuotannosta ja jakamisesta on pidettävä huolta. Tieto ei liioin saa kadota maakunnan ylätason keskusteluun, vaan se on saatettava palvelemaan hallintoa, talousratkaisuja, asiakkaita, valinnanvapautta jne.

Vaalien siirtyminen ei olisi ongelma

Maakuntajohtaja Matti Viialaisen mukaan perusratkaisut maakunnan hallinnon osalta on tehty. Näkemys rakenteesta, johdosta ja toimialoista on sovittu. Kun työpajan keskustelut liikkuivat sote-toimintojen järjestämisessä ja tuottamisessa, Viialainen muistutti maakunnan kokonaisuudesta. Maakunnasta tulee aluehallintoviranomainen. Maakunta saa päätösvaltaa monissa asioissa, jotka aiemmin ovat olleet päätettävänä valtion aluehallinnossa.

Työpajan työryhmissä keskusteltiin mm. maakunnan järjestäjän ja tuottajan tehtäväjaosta, ohjauskeinoista ja taloudesta.

Viialaisen mukaan tärkeintä olisi nyt saada lait päätetyksi. Vaalien siirtyminen kuukaudella tai kahdella ei ole maakuntajohtajan mielestä ongelma. Hän on keskustellut asiasta myös ministerien kanssa.

– Kun oikeuskansleri vuosi sitten arvioi vaalien ajankohdan määräytymistä suhteessa lakien hyväksymiseen, hän puhui puolesta vuodesta. Kyllä maakuntavaalit voitaisiin panna toimeen myös marraskuussa.  Se ei ole tärkeää käydäänkö vaalit vesi-, räntä- vai lumisateessa, maakuntajohtaja tiivistää.

– Valmistelut ovat maakunnissa ja ministeriöissä joka tapauksessa pitkällä. Jos maakuntavaltuustojen aloitus viivästyy vaalien siirtymisen vuoksi, korostuu tämän virkamiesvalmistelun rooli, maakuntajohtaja muistutti valmistelijoille.