EN RU

Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistustiimiin valittiin kaksi uutta tekijää

5.3.2018

Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistustiimiin on valittu sote-koordinaattoriksi terveystieteiden maisteri Sanna Natunen ja ICT-projektipäälliköksi diplomi-insinööri Mika Hautaniemi.

Sote-koordinaattori tulee keskittymään erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestän tehtävien valmisteluun. Hän toimii johtavana asiantuntijana ja vastuuvalmistelijana mm. palvelustrategian suunnittelussa, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, seuranta- ja arviointirakenteen sekä käytäntöjen luomisessa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden vahvistamisessa kuntien ja maakunnan välille, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä yhteistoiminta-alueen yhteistyössä.

Sote-koordinaattorin tehtävä on määräaikainen ja kestää 31.12.2019 saakka. Tehtävään oli yhteensä 11 hakijaa. Tehtävään valittu Sanna Natunen toimii nykyisin Lappeenrannan kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkönä.

ICT-projektipäällikön tehtäviin kuuluu ICT-projektien johtaminen osana kokonaismuutosta tukevaa ICT-ohjelmaa siten, että maakuntauudistuksen mukaiset tietojärjestelmäfuusio- ja migraatioprojektit saadaan toteutettua. Projekteihin sisältyvät mm. laajojen integraatioiden toteuttaminen ja muuttuvan ICT-palvelutuotantojärjestelmän suunnittelu.

Tehtävä on määräaikainen ja kestää 31.12.2018 saakka. Tehtävään oli yhteensä 8 hakijaa.

Lisätietoja antaa aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, p. 0400 661 318, satu.sikanen@ekarjala.fi