EN RU

Etelä-Karjalassa petyttiin – uudistukset eivät etene

Tiedote 8.3.2019

Hallituksen maakunta- ja sote-uudistus sai yllätyskäänteen, kun pääministeri Juha Sipilä ilmoitti perjantaina 8.3.2019 klo 10 presidentti Niinistölle hallituksen erosta. Samalla asioiden poliittinen valmistelu raukeaa keskeneräisten lakien osalta. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun vaikeudet saivat pääministerin tekemään ratkaisunsa. Hallituksen eron jälkeen valtakunnan johdossa toimitaan toimitusministeristönä eikä uusia linjauksia tai päätöksiä asioista tehdä, kunnes uusi hallitus aloittaa työnsä eduskuntavaalien jälkeen.

”Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa olemme olleet jo viime viikkoina hyvin huolissamme valiokuntatyöskentelyssä esille nousseista näkemyseroista ja lisäselvityksistä”, kertoo Etelä-Karjalan muutosjohtaja Aija Tuimala, joka pitää valiokuntatyön tarkkuustasoa jo osittain operatiivisena. ”Tulevassa eduskunnassa on syytä keskustella siitä, miten valiokuntatyötä tehdään ja miten poliittinen päätöksenteko isoista rakenteellisista uudistuksista saadaan aikaan. Asiantuntijat ovat esittäneet parlamentaarista valmistelua, joka voisi varmistaa pitkäjänteisemmän uudistuksen johtamisen. ”Eniten itseäni harmittaa se, että uudistuksen perusteet ja sisällöt on usein ymmärretty väärin. Toistakymmentä vuotta jatkuneessa uudistuksessa tavoite on ollut koko ajan sama – uudistaa ja tehostaa hallintoa sekä kehittää ja tarjota palveluja uusin tavoin, jotta kansakuntamme hyvinvointi voi jatkua. Erimielisyyttä ei ole poliittisesti havaittavissa tavoitteissa, mutta keinoissa kylläkin.”

Viimeksi eilen maakuntavalmistelua ohjaava valmistelutoimielin kokoontui pohtimaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia Etelä-Karjalan tulevaisuuteen. Perjantain uutisen ja valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti uudistusprojektia rahoitetaan 30.6. saakka, mutta tarkemmat ohjeet jatkosta saadaan viikolla 11.

Maakunnan valmistelussa varaudutaan kuitenkin toiminnan alasajoon kevään aikana. ”Yhteistyössä valmistellun, asukkaiden ja sidosryhmien hyväksi tehtävän työn pitää kuitenkin jatkua”, toteaa Tuimala. ”Olemme olleet yhteisen tekemisen vauhdittajia, ja uudistuksen myötä maakunnan asioiden puolesta tehtävä yhteistyö on tiivistynyt entisestään.”