EN RU

Gallialaisen kylän voimaa yhteistyöstä

(Muutosjohtaja Aija Tuimalan Uusinajattelijat-blogi, 5.11.2018)
Sarjakuvahahmot Asterix ja Obelix asuivat pienessä kylässä Galliassa ja tuottivat jatkuvaa päänvaivaa roomalaisille, jotka hallitsivat koko Galliaa heidän kotikyläänsä lukuun ottamatta. Kylän sankareina Asterix pärjäsi ajattelemalla ja Obelix puhtaalla voimalla.

Etelä-Karjalaa voi verrata Galliaan siten, että se on pieni maakunta, joka haluaa pärjätä itsekseen. Roomalaisia vastaan ei taistella konkreettisesti, mutta kylää ympäröivinä roomalaisleireinä meille näyttäytyvät haasteet, kuten esimerkiksi osaavan työvoiman saanti, työpaikkojen määrän lasku, lasten ja nuorten vähenevä määrä sekä palveluja käyttävien ikääntyvien asukkaiden osuuden kasvu.

Etelä-Karjala-Gallian on aika ottaa taikavoimansa käyttöön kokoamalla voimat yhteen. Taikajuoma meiltä puuttuu, mutta yhteistyön voimalla on saatu jo menneisyydessäkin paljon aikaan. Pieni pärjää erinomaisuutensa kautta, joten voimat on kohdennettava tarkoin.

Gallian hallinto eli kyläpäällikkö ja viisaat eivät saa asioita muuttumaan itsekseen, vaan mukaan tarvitaan myös kylän puuhanaisia ja kyläseppääkin (järjestöjä ja yrityksiä), voihan joskus olla trubaduurinkin aika viihdyttää kylän väkeä (yhteinen kulttuuri ja identiteetti). Etelä-Karjalassa järjestöt hoitavat näitä merkittäviä rooleja tukien asukkaita neuvonnalla ja vertaistuella tai palveluilla kuten liikunta- tai kulttuuripalveluilla.

Maakuntavalmistelussa järjestöjen rooli ei vähene, mutta rooli voi muuttua. Tätä käsiteltiin viime viikolla järjestötapaamisessakin. Osa järjestöistä jatkaa yleishyödyllistä toimintaa, osa järjestöistä ryhtyy palvelujen tuottajiksi ja osa tekee näitä molempia. Tulevaisuuden rooleissa onkin paljon mietittävää pääosin vapaaehtoisten harteilla olevissa järjestöissä.

Valtakunnallisesti järjestöjen tulevaisuutta selvitti Tuija Brax, jonka raportti julkaistiin kesällä. Braxin mukaan nyt on miettimisen paikka niin järjestöillä (mikä meidän roolimme on), maakuntavalmistelulla (miten toimimme yhteistyössä järjestöjen kanssa) kuin valtiollakin (miten järjestöjä avustetaan kansallisesti).

Etelä-Karjalassa selvitetään parhaillaan järjestöavustuskäytäntöjä kunnissa ja Eksotella sekä muissa maakuntahallintoa valmistelevissa organisaatioissa. Lisäksi järjestötoimintaa kehittävä Järjestöt 2.0 -hanke on selvittänyt järjestöjen avustusten käyttötarpeita sekä tilojen käyttöä. Selvitykset valmistunevat marraskuun aikana, jotta voimme tarkemmin suunnitella, miten Etelä-Karjalan järjestöissä voidaan jatkossakin edistää asukkaiden asioita.

Taikavoimiin ei voi luottaa, Gallian pieni kylä tarvitsee yhteisvoimaa pärjätäkseen.

Muutosjohtaja Aija Tuimala