EN RU

Hallituksen muutosehdotukset tulevat näkyviin sosiaaali- ja terveysvaliokunnalle annettavassa vastineessa

(Tiedote 4.6. laadittu perustuslakivaliokunnan tiedotteen 1.6. sekä sote-uudistuksen erillisjohtoryhmän tiedotteen 4.6. perusteella)

Valtakunnallinen sote-uudistuksen erillisjohtoryhmä käsitteli maanantaina 4.6. kokouksessaan lausuntoa, jonka perustuslakivaliokunta antoi perjantaina. Viikonlopun aikana ehdittiin jo kuulla ensimmäisiä kommentteja siitä, että uudistuksen valmistelu etenee virkamieskunnassa eduskuntakäsittelyn jatkuessa.

STM:n ylijohtaja Kirsi Varhila kertoi johtoryhmän kokouksessa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettavan vastineen valmisteluaikataulusta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on annettava vastine, jossa on hallituksen muutosehdotukset. Valiokunta ei ole vielä pyytänyt vastinetta virallisesti. Valinnanvapauspilottien valmistelua ei voida tällä hetkellä viedä eteenpäin. Kokouksessa sovittiin, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilannetieto päivitetään alueuudistus.fi:hin ja omamaakunta.fi:hin.

Hallitusneuvos Pekka Järvinen esitteli perustuslakivaliokunnan 1.6. lausuntoa. Perustuslakivaliokunta piti lakiehdotusta aikaisempaa valinnanvapausehdotusta parempana perustuslain näkökulmasta. Lakiehdotuksessa on kuitenkin valiokunnan lausunnon mukaan edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Muutokset valinnanvapauslakiin ja maakuntien rahoituslakiin voidaan kuitenkin tehdä eduskuntakäsittelyssä. Perustuslakivaliokunta ottaa vielä uudestaan käsittelyyn sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ja varaa itselleen mahdollisuuden tarkastella nyt esille nostamiaan kysymyksiä.

Suurimmat muutostarpeet liittyvät valinnanvapauden voimaantuloon ja vaiheistukseen sekä maakuntien rahoitukseen. Valiokunta arvioi, että maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus on riittämätöntä erityisesti poikkeustilanteissa. Rahoituslakia on välttämättä muutettava siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen ja poikkeustilanteissa maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen.

Valinnanvapauslain olisi syytä turvata yleisesti paremmin maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunnan on pystyttävä turvaamaan palvelut myös nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa.

Hallituksen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle laatimassa vastineessa tulee tarkastella myös asiakassuunnitelman sitovuutta ja siihen liittyviä oikeusturvakeinoja, alihankintaa koskevia säädöksiä, kielellisiä oikeuksia asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palveluissa sekä valinnanvapauspilotteja. Perustuslakivaiokunta otti esille myös kysymyksen EU-notifioinnista.

Lisäksi on mietittävä tarkemmin sääntelyä, joka liittyy asiakkaiden osoittamiseen palveluntuottajille, maakunnan liikelaitoksen riittävään omaan palvelutuotantoon, valvontasäännöksiin ja elinkeinoharjoittajan oikeusturvaan.