EN RU

Järjestöt Etelä-Karjalan maakunnassa

Järjestöt ovat tärkeitä kuntien ja maakuntien yhteistyökumppaneita. Järjestöjen työstä onkin paljon hyötyä julkiselle toiminnalle, esimerkiksi kunnille ja Eksotelle.

Viime vuonna tehtiin raportti, jossa selvitettiin kuntien ja valtion aluehallinnon järjestöavustuksia Etelä-Karjalassa. Selvityksestä ilmenee kuinka paljon ja millaisilla keinoilla maakunnan järjestöjä tuettiin vuonna 2018.

Vuonna 2018 kunnissa tehtiin 425 avustuspäätöstä järjestöille, mikä tarkoittaa rahallisesti noin 1,2 miljoonaa euroa. Määrällisesti eniten avustuksia jaettiin liikunta- ja kulttuuripuolen järjestötoiminnalle. Rahallisesti eniten avustuksia saivat sote- sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen järjestötoiminta. Kunnissa avustettiin määrällisesti paljon myös muun muassa asukas- ja kyläyhdistystoimintaa sekä tapahtumia.

Eksote ei pääsääntöisesti jaa avustusmäärärahoja järjestöille. Eksote teki kuitenkin hankeyhteistyötä ja auttoi järjestöjä resursoinneissa, esimerkiksi tarjoamalla asiantuntija-apua ja tapahtumatiloja.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston myöntämät työllisyyspoliittiset avustukset järjestöille olivat Etelä-Karjalassa noin 600 000 euroa. TE-toimisto voi tukea työllisyyspoliittisella avustuksella erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymistä edistäviä hankkeita. Kokonaisuudessaan TE-toimisto myönsi yli 3,5 miljoonaa euroa yhdistyksille työllistymisen edistämiseen.

Etelä-Karjalassa halutaan edistää yhteistyötä järjestöjen ja julkisten toimijoiden kanssa. Seuraavan kerran yhteistyön mahdollisuuksia pohditaan järjestöpäivässä 25.3.2019. Järjestöpäivän aiheina ovat muun muassa järjestöjen tulevaisuus, hyvän hankehakemuksen tekeminen ja järjestöavustukset.

Järjestöillä on vielä myös aikaa osallistua järjestökilpailuun, jossa etsitään meneillään olevia hankkeita tai huippuideoita maakunnan lasten ja nuorten hyväksi. Kilpailussa on palkintona markkinointiapua hankkeelle. Aikaa ideoiden lähettämiseen on 12.3.2019 asti.

 

Järjestöavustusselvitys

Järjestöpäivän ohjelma

Tiedote

 

Lisätietoja antaa: Projektisihteeri Salla Airaksinen p.040 632 5309 salla.airaksinen@ekarjala.fi