EN RU

Joulusydänten joulukalenteri luukku #9 – Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu varmistetaan

Imatran seudun ympäristötoimen terveystarkastaja Ilkka Kosonen työskentelee pääasiassa ympäristötoimen Parikkalan toimipisteessä. Hänen tehtäviinsä kuuluu elintarvikevalvonta eli yleisen hygienian edistäminen sekä elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu.

Ilkka Kosonen

Ilkka Kosonen

Mikä työssäsi antaa sinulle merkityksen?

Se, että saan työskennellä Imatran seudun ympäristötoimessa, jossa on toimiva työyhteisö ja selkeät tehtävien jaot tiimeissä. Pääasiallisesti tehtäviini kuuluu elintarvikevalvonta, saan siis olla edistämässä yleistä hygieniaa sekä varmistamassa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua. Tehtävän suolaan kuuluu myös, että saa oikaista esille tulleita vääriä käsityksiä. Useimmiten ihmiset noudattavat annettuja ohjeita, se saa myös tuntemaan työn merkitykselliseltä.

Mikä asiakkaiden kohtaamisessa on tärkeintä?

Tärkeintä olisi jaksaa tarkalleen kuunnella ja olla kiinnostunut mitä asiakas esittää ja pyrkiä antamaan ohjeita, taikka jos ei itse tiedä, niin ainakin ohjata tiedon lähteelle. Jokin muu vastaus tulee olla kuin ”En tiedä”.

Mikä on hienoin asiakaspalaute, mitä olet saanut työssäsi?

Hienointa on, että voi yhdessä asiakkaan kanssa päätyä samaan lopputulemaan. Ainahan se ei ole mahdollista, sillä olemmehan joskus hieman erilaisia ja siten on erilaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, miten elintarviketurvallisuutta edistetään. Tällöin sitä joutuu pitämään omasta kannasta kiinni.

Hienointa tässä on, että on pystynyt pitämään puolin ja toisin asiat asioina, eikä niistä ole muodostunut mitään suurempaa henkilökohtaista mielipahaa kummallekaan osapuolelle. Tämä siksi, että toimin pääasiassa pienellä paikkakunnalla, jossa useat tuntevat toisensa.

Tehdäänkö tätä työtä sydämellä vai pelkästään järjellä?

Tarkastustilanteissa kerron monesti esimerkkejä, mitä jokin säädöksen kohta tarkoittaa valvottavassa kohteessa. Olen pitänyt tärkeänä, että valvontavaatimus esitetään siten, että valvontakohde tuntisi sen mahdollisimman mielekkääksi. Se ei tietenkään tarkoita, etten valvojana ottaisi huomioon säädösten vaatimuksia. Kyllä sitä joutuu tarvittaessa olemaan tiukkana. Valvojan pitää itse ymmärtää mikä on lainsäädännön tarkoitus.

Millaisia joulufiiliksiä voit tuntea työssäsi? / Onko joulun lähestymisellä vaikutusta työhösi/työhönne?

Jouluun mennessä pitäisi olla kaikki suunnitellut työt jo tehtynä. Saattaahan listalla olla vielä tekemättömiä asioita, mutta jouluna on aika katkaista kiire ja rauhoittua ja unohtaa arjen murheet.

Millä tavalla syntyy työporukan joulumieli?

Joulun tunnelma valtaa mielen viimeistään, kun osallistuu ympäristötoimen kollegoiden kanssa yhdessä perinteiselle joulupuurolle.