EN RU

Julkisen työterveyshuollon palvelujen ketjuttaminen tavoitteena

(Työterveyspalveluja koskeva artikkeli uutiskirjeeseen 25.10.2018)

Eksoten omistama Työkunto Oy on toiminut vuodesta 2010 alkaen tarjoten työterveyspalveluja noin 15 000 asiakkaalle noin 1150 työnantajan palveluksessa. Yhtiö tuottaa työterveyshuollon palvelut omistajalleen eli Eksotelle, mutta myös pääosalle Etelä-Karjalan kunnista, yksityisille yrityksille, yrittäjille ja maatiloille. Yhtiö työllistää noin 60 henkilöä.

Eksote omistajana ja Työkunto toimijana ovat ilmoittaneet kiinnostuksen olla mukana Kuntien eläkevakuutus Kevan kansallisessa työterveyshuollon kehittämishankkeessa, jonka teemana on tehdä työterveyshuoltoa ” tehokkaammin, paremmin ja yhdessä”.

Keva Oy on käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään keinoja parantaa työssäjaksamista ja pidentää työuria yhteistyöllä työterveyshuollon, työnantajien ja työntekijöiden sekä työeläketoimijan kesken. Tämä kaikki parantaa myös työeläkejärjestelmän kestävyyttä.

Yhteistyön tueksi valmistellaan kahta valtakunnallista yhtiötä, jotka palvelisivat yhteensä arviolta 200 000 työterveyshuollon asiakasta.

  • Yhtiöistä Taimi Oy tarjoaa palveluja omistajilleen alueyhtiöiden kautta kehittäen ja tehostaen julkista työterveyshuoltoa kilpailukykyisesti. Etelä-Karjaan Työkunto olisi mahdollinen alueyhtiö Taimi- konsernissa.
  • Tammi Oy olisi markkinayhtiö, joka tuottaa markkinaehtoisesti kuntien ja jatkossa mahdollisesti maakuntien työterveyshuollon järjestämisvastuuseen kuuluville yrityksille kilpailukykyisiä työterveyshuollon palveluita. Toiminta perustuu paikalliseen työterveyden tuottamiseen ja vastaanottopalveluihin niin, että vaativammat ja harvemmin tarvittavat palvelut sekä hallinto ja tukipalvelut ovat keskitetyt. Yhtiöllä on yhtenäinen toimintakonsepti ja brändi, joten toiminta on ketjumaista koko maassa.

Noin puolet maakunnista sekä myös kuntaliitto näyttävät olevan kiinnostuneita Kevan valmistelemasta yhteisestä rakenneratkaisusta, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Sopimusten valmistelu on käynnissä lähiviikkoina, jolloin kokonaisuus ja eteneminen tarkentuvat.

Asiaa valmistellaan valtakunnallisissa työryhmissä, joihin Työkunnon toimitusjohtaja Riitta Piironen osallistuu Eksoten/Työkunnon edustajana. Piirosen mukaan Keva- yhteistyöllä edistetään työterveyshuollon osaamista ja resurssien riittävyyttä myös Etelä-Karjalassa. Eksote liittyisi sopimuksilla osakkaaksi yhteiseen emoyhtiöön ja vastaavasti Työkunnon osakkeiden omistusta siirtyisi emoyhtiölle.

Työkunnon asiakkaat jatkaisivat edelleen asioimista joko Työkunnon Taimi (in house) tai Tammi markkinayhtiön kautta.