EN RU

Konkretiaa odotellessa

Niina Eerola edustaa VATEssa koko siirtyvää henkilökuntaa.

(Uusinajattelijat blogissa Niina Eerola, JUKO ry)

Olen osallistunut alusta alkaen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyöhön. Edustan koko siirtyvää henkilökuntaa väliaikaisessa valmistelutoimielimessä eli VATEssa.

Kerran viikossa kokoontuvan VATEn toiminta on ylätason valmistelua. Pääosa ryhmän jäsenistä on uudistuksen kohteena olevien organisaatioiden johtavia virkamiehiä.

Meitä henkilökunnan edustajia olisi saanut olla useampia, sekä kunnalliselta että valtion puolelta. Koska kuitenkin olen yksin, on yhteydenpito muihin työntekijäjärjestöihin tärkeää. Pidän kollegani ajan tasalla jakamalla heille VATEn esityslistat ja kokousmuistiinpanoni. Kollegat puolestaan lähettävät minulle jatkokysymyksiä ja evästävät ennen kokouksia.

Eksoten JUKOn jäsenkunta on monenkirjavaa joukkoa: lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, farmaseutteja, terveydenhoitajia, psykologeja… Jäseniä, joita on lähes 900, yhdistää akavalaisuus.

Maakuntauudistus ei toistaiseksi ole aiheuttanut suuria intohimoja. Vaikuttaa siltä, että työpaikoilla tuudittaudutaan siihen, että kaikki jatkuu ennallaan.

Ilman muuta jäseniämme kiinnostavat ne osa-alueet, joille on tulossa eniten muutoksia.

Jäsenemme haluavat tietää, onko töitä jatkossakin, kuka maksaa palkan, ja säilyvätkö tulot vähintään nykyisellä tasolla.  Myös muut henkilökuntaedut, kuten sporttipassit, kulttuurisetelit ja palkitsemiset, kiinnostavat. Aikanaan maakunnan palkkalistoille siirtyvän henkilöstön arkeen saattavat vaikuttaa muun muassa työpaikan sijainti, työmatkat, päivähoitojärjestelyt, liikenneyhteydet, jopa pysäköintimahdollisuudet. Näin konkreettisista asioista ei VATEssa keskustella.

Toistaiseksi edunvalvontaan, sopimuksiin ja työhön liittyvistä muutoksista on ollut mahdotonta tiedottaa, kun konkretia puuttuu. Nyt odottelemme lainsäätäjän päätöksiä, ja varaudumme kiireeseen. Kokemuksesta tiedän, että yhteiset toimintatavat ovat isossa organisaatiossa välttämättömiä, ja niiden omaksumiseen on varattava aikaa.

 Niina Eerola toimii Eksotessa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n pääluottamusmiehenä.