EN RU

Laatua elämään – Kulttuurista ja osallisuudesta elinvoimaa ja kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

Tilaisuuden ohjelma, joka löytyy artikkelin liitteenä myös pdf-muodossa.Kulttuuri pidentää tutkitusti kuluttajansa ikää sekä parantaa tämän elämänlaatua ja hyvinvointia. Kulttuuri pitää sisällään koko elämänkirjon: se on niin perinteisesti kulttuuriksi katsottua teatteria, konsertteja ja tapahtumia kuin myös liikkumista, yhteisöllistä harrastustoimintaa sekä talkoisiin osallistumista tai puutarhan hoitamista.

Maakunnalle kulttuuri on tärkeä elin- ja vetovoiman sekä kilpailukyvyn lähde ja erottumisen väline. Siten kulttuuritarjonnan ja osallistumisen lisäämisen vaikutukset ovat moninaisia.

Kulttuuriin ja osallisuuteen paneudutaan Lappeenrannassa Kulttuuritila Nuijamiehessä tiistaina 19.2.2019 kello 15.30–18.00. Seminaarissa pohditaan kulttuurin ja osallisuuden merkitystä alueiden elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä ihmisten hyvinvoinnin vahvistajana. Sen järjestävät Etelä-Karjalan liiton kulttuurityöryhmä ja maakuntauudistusvalmistelu.

Puhujina ovat Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen, Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen ja Pohjois-Savon liiton tiedottaja Jari Sihvonen. Viimeksi mainittu kertoo Saimaa-ilmiöstä, jossa on kyse Saimaan alueen yhteisestä ponnistuksesta saada Savonlinna neljän maakunnan veturina Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Omakohtaisen kokemuksen kulttuurista seminaariin tuovat Nuoret kehittäjät.

Tilaisuuteen kutsutaan kuntapäättäjät, poliitikot ja virkamiesjohto, kunnanhallitusten sekä sivistys- ja kulttuurilautakuntien jäsenet, maakuntauudistusvalmistelijat ja kaikki kiinnostuneet asukkaat ja järjestöt. Seminaari on kaikille kiinnostuneille avoin, eikä sinne tarvitse ilmoittautua.

Ohjelma

Lisätietoja:
Projektisihteeri Salla Airaksinen, salla.airaksinen@ekarjala.fi, 040 632 5309
Kehittämispäällikkö Anu Talka, anu.talka@ekarjala.fi, 040 350 8111

Kuva ylhäällä: Lappeenrannan kaupunginteatteri