EN RU

Lappeenrannan seudun nuoret pääsivät ääneen Vaikuta, älä valita! -päivillä

Etelä-Karjalan maakuntavalmistelun puitteissa järjestettävistä Vaikuta, älä valita! -nuorten vaikuttamispäivistä ensimmäinen pidettiin 4.2. Lappeenrannan Kehruuhuoneella. Tilaisuuteen osallistuivat Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Taipalsaaren ja Savitaipaleen edustajat. Päiviin osallistui noin 40 nuorta alueen jokaisesta yläkoulusta, lukiosta ja ammattioppilaitoksesta. Nuorten kanssa keskustelemaan tulivat kaikki maakunnan kansanedustajat, kuntapäättäjiä, kuntien viranhaltijoita, Eksoten edustajia sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoita.

Tilaisuuden avasi ”biletohtori” tutkija Antti Maunu Ohjausta osallisuuteen -puheenvuorollaan. Hänen mukaansa osallisuus edellyttää nuorilta usein harjoittelua ja siihen tarvitaan aikuisten ohjausta ja tukea. Aikuiset tekevät ohjaustyötä mm. kouluissa, oppilaitoksissa, nuorisotyössä ja harrastuksissa.  Osallisuusohjauksen tarve on Maunun mielestä tällä hetkellä suurta nopean yhteiskunnallisen muutoksen takia. Maunu totesi myös, että toteutuessaan tulevilla maakunnilla olisi mahdollisuus kehittää osallisuuden eri muotoja.

Antti Maunun esitys on nähtävissä YouTubessa osoitteessa: https://youtu.be/5M7gttbanMo

Vaikuttamispäivä jatkui työpajatyöskentelyillä, joissa käsiteltiin maakunnan nuorille ennakkoon laaditun kyselyn teemoja ja aiheita. Nuoret ja aikuiset kiersivät yhdessä teemapöytiä, joiden vetäjinä toimivat paikalliset nuorisovaltuutetut. Teemapöydissä pohdittiin nuorten mietteitä julkisesta liikenteestä, harrastuksista, turvallisuudesta, kouluhyvinvoinnista ja työmahdollisuuksista. Liikenteeseen liittyen nuoret toivoivat parempia kulkuyhteyksiä pienemmistä kylistä sekä kunnista, ekologisempia busseja ja halvempia joukkoliikenteen hintoja. Harrastuksista puhutti muun muassa se, kuinka harrastuksen voisi integroida osaksi koulupäivää. Turvallisuuteen liittyvät aiheet vaihtelivat katuvalaistuksen ja hiekoituksen riittämisestä henkilökohtaisen turvallisuuden teemoihin.

Työpajojen loppupuheenvuorot YouTubessa: https://youtu.be/IgNc6JoPKTE

Teemoista varsinkin työllisyys puhutti nuoria.  Esimerkiksi Lappeenrannan nuorisovaltuuston jäsen Laura Rajala ja varajäsen Nella Pimiä kertoivat molemmat, että työllisyys kosketti heitä henkilökohtaisesti eniten aiheista. Nuoret kertoivat kuinka heidän on vaikea löytää kesätyöpaikkoja, vaikka heillä olisi kova halu päästä kerryttämään kokemusta työelämästä. Useimmat työpaikat eivät suostu työllistämään alle 18 vuotiaita.  Nuoret pohtivat, kuinka he voivat saada työkokemusta, jos kesätyöpaikkoihin ei valita nuoren iän takia. Laura ja Nella molemmat pitivät nuorten vaikuttamispäivää hyvänä keinona verkostoitua ja saada nuorten ääntä kuuluviin.

Nella Pimiä ja Laura Rajala Lappeenrannan nuorisovaltuustosta

Vaikuttamispäivien yhteydessä syntyvä materiaali kootaan yhteen ja siitä saadaan tukea maakunnan kehittämiseen. Seuraava saman sisältöinen tilaisuus järjestetään Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden edustajille 11.2. Imatran kaupungintalolla. Tilaisuuksien järjestäjinä toimivat maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sekä Lape-muutosagentti yhteistyössä kuntien sivistystoimien kanssa.

 

Tiedote

Imatran tilaisuus

Lisätietoja antavat:

Projektisihteeri Salla Airaksinen Etelä-Karjalan liitto p.040 632 5309 salla.airaksinen@ekarjala.fi

Muutosagentti Mona Taipale Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma p. 040 651 3154 mona.taipale@eksote.fi