EN RU

Laura ja Hanna: Työkierto yllätti positiivisesti!

(Henkilöstön uutiskirjeen tiedote 25.1.2019)

Mitä useampi kävisi työkierrossa sitä useampi voisi ymmärtää entistä paremmin tulevan maakunnan kokonaisuuksia, pohtivat Laura Pehkuri (oik.) ja Hanna Kailasto.

Laura Peuhkuri Etelä-Karjalan liitosta kävi työkierrossa Hanna Kailaston luona Kaakkois-Suomen ELY:ssä. Suunnitteilla on myös vastavuoroinen Hannan työkiertovierailu Lauran työpaikalle. Molemmat suosittelevat työkierto-pilottia ihan jokaiselle.

Millaisia tavoitteita sinulla oli työkierrolle?

Laura: Omaan työhöni liittyy strategiaprosesseja ja erilaisten sidosryhmien kanssa työskentelyä. Halusin kuulla ja nähdä miten  ELYssä lähestytään samoja asioita ja millaista työnteko heillä on.

Hanna: Odotin mahdollisuutta päästä jakamaan tietoa ja vaihtamaan kokemuksia. On mielenkiintoista saada keskustella omaan työhön liittyvistä asioista toisen organisaation henkilön kanssa ja saada häneltä aivan uudenlaisia näkökulmia omaan työhön.

Millainen kokemus työkierto oli sinulle?

Laura: Yllätti kyllä positiivisesti. Työkiertopäivä oli hektinen. Sain uutta horisonttia asioihin joita teemme esim. alueellisessa kehittämisessä ja suunnittelussa.

Hanna: Lauran vierailu oli odotettu ja positiivinen kokemus. Oli ilahduttavaa huomata, että monipuolista keskustelua syntyi päivän mittaan erilaisissa tilanteissa.

Yllättikö jokin työkierron aikana?

Laura: Työkierto yllätti positiivisesti, vaikka työkierto kesti vain yhden työpäivän. Vierailu lisäsi ymmärrystä työkulttuurien eroista. ELY:n tehtäväkenttä on laaja ja vaativa sekä lakisääteisten vastuiden määrä iso. Tämä konkretisoitui paikan päällä paremmin kuin yhteisissä palavereissa.

Hanna: Yllätyin miten vaivatonta ja todella hyödyllistä keskustelu ja yhteinen työn tekeminen kiertotalous- ja ilmastonmuutosteemojen parissa oli. Sain Lauralta oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen arvokkaita näkökulmia.

Millaisia kehittämisideoita sait työkierrosta omalle työllesi?

Laura: Sain lisäbuustia ja ideoita omaa työtäni koskevan kollegaverkoston rakentamiseen; heidän alallaan se on jo toiminnassa, meillä vasta aloitetaan.

Hanna: Olen pystynyt hyödyntämään Lauran esille tuomia ideoita ja näkökulmia. Yhteisen laajemman kehittämisteeman ympärillä olemme pystyneet laajemminkin hyödyntämään hyvin Lauran ajatuksia.

Kenelle suosittelisit työkiertoa?

Laura: Kenelle tahansa joka haluaa oppia toisilta ja kehittää omaa työtään. Mitä useampi kävisi työkierrossa ja ymmärtäisi kokonaisuuksia, se hyödyttäisi kaikkien työtä. Ei olisi pieni asia! Uudessa maakunnassa lisäarvo tulee uudenlaisesta synergiasta ja yhteistyösuhteista, yksilöistä se lähtee koko työyhteisöjen tasolle.

Hanna: Työkiertoon kannattaisi lähteä jokaisen, joka tuntee kiinnostusta uuden oppimiseen ja kokemusten vaihtamiseen. Työkierrossa on hienoa tutustua toisen organisaation työskentelyyn ja uusiin ihmisiin sekä kertoa oman organisaation toiminnasta ja parhaista käytännöistä. Yhteistyötä olisi kiinnostavaa jatkaa muodossa tai toisessa myös jatkossa työkierron päättymisen jälkeenkin.

Viimeinen mahdollisuus työkiertoon 15.3. mennessä