EN RU

Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021 – Maakunta- ja sote-uudistuksen päivitetty aikataulusuunnitelma

(Tiedote 3.7.2018. Laadittu valtioneuvoston tiedotteen 29.6., pääministerin ilmoituksen 27.6. sekä Etelä-Karjalan maakunta- ja soteuudistuksen tiedotteen 26.6.2018 perusteella.)

Pääministeri Juha Sipilä antoi keskiviikkona 27. kesäkuuta eduskunnassa pääministerin ilmoituksen maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun siirtymisestä vuodella. Uuden aikataulun mukaan maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021, jolloin myös palvelujen järjestäminen siirtyy niiden vastuulle. Uudistuksen aikajana on päivitetty pääministerin ilmoituksen mukaiseksi.

Maakunta- ja sote-uudistuksen päivitetty aikataulusuunnitelma

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen oli tarkoitus tulla täysimääräisesti voimaan 1.1.2020 alkaen, mutta pääministerin mukaan aikataulu on osoittautunut eduskunnan työskentelyn osalta­ liian kireäksi, jotta maakunnat voisivat aloittaa täysimääräisesti vuonna 2020. ”Virkamiesarvion mukaan valtuuston aloittamisesta maakunnan täysmääräiseen aloittamiseen tarvitaan minimissään 10 kuukautta aikaa. Maakunnilla ja valtuustoilla on kova urakka uudistusten toimeenpanossa ennen aloituspäivää. Koska valtuustojen aloittaminen siirtyy ensi kesään, tämä ehto ei enää täyty,” pääministeri totesi ilmoituksessaan.

Uuden aikataulun mukaan maakuntien aloittamisen ajankohta siirtyy vuoden 2021 alkuun, jolloin palvelujen järjestämisvastuu ja muut tehtävät siirtyisivät maakunnille. Tarkemmat yksityiskohdat määritellään eduskunnassa syksyn 2018 aikana.

Hallituksen tavoitteena on, että ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019, jolloin maakuntavaltuustot voisivat aloittaa jo elokuussa 2019. Valinnanvapauden täysimääräinen aloittaminen taas siirtyisi vuoden 2023 alkuun, mutta halutessaan maakunnat voivat hakea aikaistusta sote-keskusten valinnanvapauden aloittamiseen jo vuodesta 2021 lähtien.

Valinnanvapauspilotit voivat alkaa jo marras-joulukuussa 2018. Pääministerin mukaan ”uudistuksen valmistelussa voidaan hyödyntää täysimääräisesti heti lakien voimaantulon jälkeen alkavien valinnanvapauspilottien kokemukset kaikissa maakunnissa. Näihin hallitus on varannut 200 miljoonaa euroa. Maakuntien valmius ottaa valinnanvapaus käyttöön sote-keskuksissa heti vuoden 2021 aikana kasvaa näin merkittävästi.”

Etelä-Karjalassa epävirallinen valmistelutoimielin (VATE) jatkaa toimintaansa viivästyksestä huolimatta normaalisti. Maakuntajohtaja Matti Viialaisen mukaan Etelä-Karjalalla olisi ollut valmius aloittaa jo ensi vuoden alussa, mutta ”…kyllä hyvää kannattaa ja maltetaan vielä vähän aikaa odottaa. Pääasia on, että uudistus tehdään. Maakuntavaltuuston toimikauden alkamisen siirtyminen puolella vuodella ei sinänsä ole ongelma. Siirtymäaika vuoden 2021 alkuun, puolitoista vuotta, antaa äänestäjille ja ensi keväänä valittaville luottamushenkilöille hyvää aikaa päättää ketkä Etelä-Karjalaa johtavat, kuinka maakunnan palvelut järjestetään ja miten maakuntaa kehitetään. ”

”Etelä-Karjalassa valmistelut ovat edenneet jo pitkälle, ja uskon, että heti kun lait astuvat voimaan, päästään tositoimiin ja kokeilemaan myös valinnanvapautta pilottihankkeessa eli jo vuonna 2019 harjoittelemaan uusia hyviä käytäntöjä.”

Valmistelevan toimielimen puheenjohtajana maakuntajohtaja Viialainen on nähnyt, miten paljon työtä valmistelun aikana on maakunnassa tehty. ”Uudistuksen valmistelijat ovat tehneet todella suuren työn, ja siitä heille kiitokset. Lomien jälkeen valmistelua jatketaan normaalisti.”

Lisätietoja:

Päivitetty aikataulusuunnitelma

Pääministerin ilmoitus 27.6.2018

Maakuntajohtaja Matti Viialainen, p: 044 770 0515