EN RU

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ajetaan alas ennen seuraavaa aloitusta

(Muutosjohtaja Aija Tuimala Uusinajattelijat -blogissa, 14.3.2019)

Sipilän hallituksen mittava kuntia ja valtiota uudistava ja maakunnat perustavan uudistushankkeen käsittely eduskunnassa on päättynyt 8.3.2019 samalla, kun hallitus erosi. Maakuntiin on toimitettu ohje, jonka mukaan valmistelu päätetään 30.6.2019 mennessä.

Etelä-Karjalassa valmistelu päätetään haikein mielin, vaikka myös paljon on saatu aikaan. Ennennäkemättömän laajaa ja syvää yhteistyötä on tehty eri hallinnon alojen välillä, mikä on mahdollistanut asioiden käsittelyn ja ratkaisun aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Toivoisin, että tämä työskentely- ja ajatusmalli saataisiin jatkumaan, koska siitä on selvää etua asukkaille ja verorahojen tehokkaalle käytölle. Esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön, lasten ja perheiden palveluiden, kotona asumisen turvallisuuden, työllisyyden ja maakunnan markkinoinnin esimerkit ovat olleet rohkaisevia. Myös henkilöstö on tutustunut toisiinsa ja toistensa töihin.

Olisi ollut hienoa saada sekä rahaa tuottava että käyttävä puoli yhteen monialaiseen maakuntaan. Etelä-Karjalassa sote-palvelut ovat jo Eksoten alla kokonaisuutena, joten siltä osin yhteen koottavaa palvelua ei olisi ollut. Soten osalta on valmisteltu tulevaisuuden mahdollisuuksia muun muassa TE-toimiston palveluiden sekä yritys- ja järjestöyhteistyön tiimoilta. Muiden palveluiden osalta maakunta olisi koonnut konkreettisesti yhteen palveluja hyvin laajasti, esimerkiksi maaseutu- tai yrityspalveluja.

Henkilöstön arki jatkuu, mutta toimintaympäristö on jo muuttunut. Henkilöstölle uudistuksen siirtyminen tulee näkymään töiden jatkumisena ennallaan nykyorganisaatioissa, mutta niidenkin toiminnassa on jo tapahtunut muutosta. Yksityiset yritykset ovat olleet jo nyt julkisen kumppaneita ja merkittäviä toimijoita, mutta heille on tulossa jatkossa vahvempaa roolia. Niin sote- kuin työvoimapalveluissa yksityisten tuottajien osuutta ollaan vahvistamassa ja yksityiset ovat ostamassa julkisen palvelun kiinteistöjä. Valinnanvapauden laajuus ja toteutus vaatii varmasti vielä tulevalla hallituskaudellakin täsmentämistä.

Etelä-Karjala pärjää toimimalla fiksusti yhteen. Etelä-Karjala ja sen asukkaat pärjäävät tulevaisuudessa, mikäli resurssit käytetään viisaasti ja asukkaiden tilanteita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Huonosti talouttaan ja asiakkaitaan hoitava maakunta voidaan sivuuttaa helpommin kuin ketterä ja etukenossa toimiva maakunta, vaikka se kooltaan pieni olisikin. Yhteistyörakenteita myös tarvitaan naapurimaakuntien ja sotessa erityisesti Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Seuraava hallitus ratkaisee uudistustarpeen? Uudistusta on tehty Suomessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 alkaen. Tarve uudistukselle on ollut selvä, mutta valitettavasti monien vaiheiden jälkeen keinoista ei vieläkään ole poliittista yksimielisyyttä. 14.4.19 valittava eduskunta ja hallitus tulevat määrittelemään seuraavan mallin tavoitteet sekä keinot – nyt jos koskaan kannattaa äänestää!

Aija Tuimala