EN RU

Maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelu Etelä-Karjalassa sai jatkorahoitusta

(Etelä-Karjalan maakunta- ja sote- uudistuksen tiedote 24.1.2019)

Eduskunta on hyväksynyt joulukuussa 2018 tälle vuodelle rahoituksen uudistuksen toimeenpanon valmisteluun maakunnissa. Tästä rahoituksesta valtiovarainministeriö on osoittanut rahoitusta maakuntiin uudistuksen valmistelun jatkamiseen.

Valtionvarainministeriön päätös_maakuntien esivalmisteluavustuksesta 11.1.2019.

Etelä-Karjalassa valmistelua koordinoivana tahona toimii Etelä-Karjalan liitto, jolle 229 000 euron lisärahoitus nyt myönnettiin. Vuoden 2019 keväälle on siirtynyt lisäksi viime vuoden rahoitusta noin 338 000 euroa. Tällä rahoituksella projektitiimin palkkausta on nyt jatkettu 31.5.2019 saakka ja toiminta voi jatkua.

Viime vuonna Etelä-Karjalassa rahoitusta käytettiin yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Tästä noin puoli miljoonaa käytettiin projektin valmistelutiimin sekä Etelä-Karjalan liitolta uudistukseen varattujen työntekijöiden palkkoihin. Lisäksi saman suuruinen summa käytettiin asiantuntijoiden työkorvauksiin muissa maakuntaa valmistelevissa organisaatioissa (Eksote ja kunnat) käytetyn työajan mukaisesti. Muu osa rahoituksesta kului mm. asiantuntijapalveluihin, vuokriin, kalusteisiin, tarvikkeisiin sekä matkakuluihin ja tilaisuuksien järjestelykustannuksiin.

Eduskunnan hyväksyttyä uudistusta koskevat lait perustetaan viralliset maakunnat, joita valtio tulee rahoittamaan suoralla valtionavustuksella. Maakuntien perustaminen tapahtuisi huhtikuussa 2019, mitä varten tammi-helmikuussa valmistellaan sekä hallinnollista perustamista ja jatkovalmistelun projektisuunnitelmaa.

Maakunta- ja sote -uudistuksen valmistelussa eletään jännittäviä hetkiä kun Sipilän hallituksen uudistuksen yksityiskohtia käsitellään ja viimeistellään perustuslakivaliokunnassa tammi-helmikuun taitteessa. Sen jälkeen lakiesitykset etenevät sote-valiokunnan kautta eduskunnan suuren salin äänestykseen. Eduskunnan kausi päättyy 15.3. jolloin päätös tulisi olla tehtynä.

Seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa asiaan palataan joka tapauksessa. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen kokoamisesta suurempiin kokonaisuuksiin on puolueita yhdistävä tavoite – vain mallin yksityiskohdista on erilaisia näkemyksiä.

Lisätietoja: Muutosjohtaja Aija Tuimala
etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
040 8696 494