EN RU

Maakunta- ja sote-uudistuksesta tietoa kaikkiin Etelä-Karjalan kotitalouksiin

Etelä-Karjalan kotitalouksiin on jaettu Eksote & Maakunta ja sote-uudistus -lehti. Uudistuksen valmistelijat pitävät kansalaisviestintää tärkeänä – asukkaat halutaan pitää tietoisina siitä, missä mennään.

Kerran vuodessa ilmestyvässä lehdessä on Eksoten palveluita käsittelevien juttujen lisäksi tietopaketti maakunta- ja sote-uudistuksesta. Tietopaketissa muun muassa esitellään maakuntaan siirtyviä elinvoimapalveluita sekä pohditaan uudistuksen vaikutuksia maatalousyrittäjiin. Lisäksi kerrotaan valinnanvapaudesta ja siitä, miten sitä jo nyt kokeillaan Etelä-Karjalassa.

Kysy muutosjohtajalta -palstalla vastataan kysymyksiin muun muassa muutoksen valmistelun tilanteesta Etelä-Karjalassa ja siitä, mitä hyötyä uudistuksesta on kuntalaisille. Asukkaat ovat esittäneet kysymyksiä esimerkiksi kuntakierroksilla jaetuissa postikorteissa.

Kotitalouksiin jaetun tietopaketin keskiaukeama esittelee maakunnan vastuulle siirtyviä elinvoimapalveluita. Uudistuksen astuessa voimaan mm. ELY-keskusten, TE-toimiston, AVI:n, maakunnan liiton sekä muiden kuntayhtymien tehtäviä ja henkilöstöä siirtyy maakuntaan. Yhdessä tekeminen tuo maakunnan voimavaroja yhteen.

Asukkaille tiedottaminen tärkeää

Etelä-Karjala haluaa pitää yllä aktiivista kansalaisviestintää. Muutosviestintää tehdään pääasiassa nykyresursseja yhdistäen, jotta asukkaat saavat selkeää, yhdenmukaista ja ajantasaista tietoa siitä, missä mennään.

Kansalaisviestintää on toteutettu netti- ja sosiaalisen median tiedottamisen lisäksi esimerkiksi jalkautumalla asukkaiden pariin kuntakierroksilla, joissa asukkailla on ollut tilaisuus kysyä ja keskustella aiheesta. Juuri ilmestynyt Eksote & Maakunta- ja sote-uudistus -lehti on tärkeä uudistuksesta tiedottamisessa, sillä kotitalouksiin jaettu julkaisu tavoittaa käytännössä koko maakunnan asukkaat.

– Mitään asiaa ei ole ihmisille olemassa, mikäli asiasta ei tiedetä, toteaa muutosjohtaja Aija Tuimala.

– Erityisesti muutoksissa viestintä kaikille sidosryhmille on kriittistä. Viestinnän haasteena maakunta- ja sote-uudistuksessa on, että uudistuksen sisältö on päivittynyt matkan varrella ja toisaalta olisi todella tärkeää saada asukkaille perustieto palveluista ja niiden saatavuudesta jatkossa.

Muutosviestintä on yhteistyötä

Asukkaiden lisäksi myös henkilöstön on tärkeää pysyä kartalla siitä, missä uudistuksen suhteen mennään, sillä tulevan maakunnan organisaatiossa tulee olemaan yli 5000 työntekijää. Etelä-Karjalassa uudistus ei ole ollut pienen piirin projekti, vaan sitä on alusta asti valmisteltu tiiviissä yhteistyössä eri organisaatioiden kesken.

– Ilman hyvää verkostomaista yhteistyötä moni asia olisi jäänyt tekemättä maakuntauudistuksen viestinnässä. Yhteistyössä ja verkostoissa on Etelä-Karjalan voima jatkossakin – myös viestinnässä, sanoo Etelä-Karjalan liiton viestintäpäällikkö Ritva-Liisa Pulkkinen.

Maakunta- ja sote-uudistus -tietopaketin sisältö:

  • Mikä on maakunta- ja sote-uudistus?
  • Mikä ihmeen valinnanvapaus?
  • Etelä-Karjalassa kokeillaan henkilökohtaista budjetointia eOHJAT -hankkeessa
  • Hyviä käytäntöjä ei saa pilata – maakuntauudistuksen muutokset askarruttavat maatalousyrittäjiä
  • Tulevaisuuden maakunta kehittää elinvoimaista Etelä-Karjalaa
  • Kysy muutosjohtajalta

Linkki julkaisuun: Eksote & Maakunta & sote-uudistus 1/2018