EN RU

Ministeriöiden ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin toimitettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

(Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtiovarainministeriön uutiskirjeen tiedote, sekä ministriöiden ratkaisuehdotukset  ja vastineet 27.2.2019)

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Perustuslakivaliokunta antoi lakiesityksistä lausuntonsa perjantaina 22. helmikuuta.

Hallitus ja ministeriöt ovat perehtyneet huolellisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Uudistusta valmistelevat ministeriöt ovat toimittaneet ratkaisuehdotuksensa perustuslakivaliokunnan edellyttämiin muutoksiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Ratkaisuehdotukset on käsitelty hallituksen reformiministerityöryhmässä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee parhaillaan mietintöluonnoksia, joiden pohjalta eduskunta voi äänestää lakipaketista.

Tutustu ratkaisuehdotuksiin

Ministeriöt antoivat tiistaina 26. helmikuuta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ratkaisuehdotukset liittyen lakiesityksiin maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (maakuntalaki, järjestämislaki ja voimaanpanolaki) sekä lakiesitykseen valtion rahoituksesta maakunnille (rahoituslaki).

Keskiviikkona 27. helmikuuta annetut ratkaisuehdotukset liittyvät lakiesitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) ja lakiesitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki).

Tiedote: Ministeriöt toimittivat loput ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Ministeriöiden vastineet sosiali- ja terveysvaliokunnalle 27.2.2019