EN RU

Mitä maakuntamme nuoret toivovat elinympäristöltään ja tulevaisuudeltaan? – Koontiraportti nuorten vaikuttamispäivien ja -kyselyn tuloksista on nyt julkaistu

Imatralaisnuoret toivovat hengailupaikkoja, ruokolahtelaiset kaipaavat kouluruoaksi Chili con carnea, Lappeenrannan nuoret taas haluaisivat lisää musiikkikeikkoja alaikäisille. Tämä ja paljon muuta selviää juuri julkaistusta Nuorten vaikuttamiskyselyn ja Vaikuta, älä valita! -päivien koontiraportista.

Raportti on laaja katsaus eteläkarjalaisten nuorten toiveisiin ja hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Siinä tuodaan esiin nuorten itse esittämiä parannus- ja kehittämisehdotuksia elinympäristöönsä liittyen. Raportissa on mukana vastaajia kaikista Etelä-Karjalan kunnista ja siinä on koottuna yhteen materiaalia vaikuttamiskyselystä sekä helmikuun alussa järjestetyistä Vaikuta, älä valita! -päivistä. Kohderyhmänä kyselyssä ja päivissä olivat maakunnan 13–18-vuotiaat nuoret. Kyselyyn vastasi 1728 nuorta, eli lähes joka neljäs maakunnan 13–18-vuotiaasta nuoresta. Kyselyssä ja vaikuttamispäivillä nuoria liikuttavia teemoja olivat erityisesti harrastukset, kouluruoka, työmahdollisuudet sekä julkinen liikenne.

Vaikuttamiskyselyn ja Vaikuta, älä valita! -päivien suunnittelutiimissä mukana ollut ja raportin koonnista vastannut Etelä-Karjalan liiton projektisihteeri Salla Airaksinen kertoo, että maakunnan nuoret toivovat yhtenä keskeisenä asiana julkisen liikenteen ja kulkuyhteyksien toimivuuden parantamista. Nuoret katsovat julkisen liikenteen saavutettavuuden vaikuttavan sosiaalisiin suhteisiin, harrastuksiin, koulunkäyntiin ja työnsaantimahdollisuuksiin. Yhden asian korjaamisella voitaisiinkin saavuttaa parannusta moneen nuorten hyvinvointiin vaikuttavaan tekijään ja elämän osa-alueeseen.

Raportista selviää lisäksi muun muassa, että eteläkarjalaiset nuoret kaipaavat matalan kynnyksen harrastustoimintaa tavoitteellisen kilpaurheilun sijaan. Nuoria mietityttää päihteiden käyttö, johon heidän mukaansa pitäisi puuttua entistä tehokkaammin ja aiemmin. Työmahdollisuuksien suhteen nuoret toivovat enemmän kesätyöpaikkoja alaikäisille. Maakunnallisesti eniten kehittämisehdotuksia ja kommentteja nuorilta tuli lopulta kouluruokaan liittyen. Nuoret haluavat maistuvampaa ruokaa ja aterian, jolla pärjää koko koulupäivän ajan.

Tavoitteena on, että raportti tavoittaa mahdollisimman laajasti maakunnan päättäjät ja eri organisaatioiden virkamiehet, jotta sen tuloksia voidaan lähteä hyödyntämään kunnissa. Airaksinen toteaa: ”Nuoret eivät toivo isoja ja mahdottomia asioita, vaan kohtuullisen pieniä sekä konkreettisia tekoja elinympäristönsä parantamiseksi. Maakunnan eri toimijoilla olisi siten nyt erinomainen tilaisuus lähteä edistämään paikallisten nuorten toiveita.”

Koontiraportti nuorten vaikuttamispäivien ja -kyselyn materiaaleista

Tiedote

LAPE-muutosagentti Mona Taipale, digi- ja osallisuustyöntekijä Sami Taponen sekä projektisihteeri Salla Airaksinen kertovat videolla nuorten vaikuttamispäivien ja -kyselyn taustoista. Videolla selviää, miksi vaikuttamispäivät ja -kysely järjestettiin, mitä V-päivillä tapahtui ja miksi aineistosta syntyneeseen koontiraporttiin kannattaa tutustua.

 

Lisätietoja antavat:

Projektisihteeri Salla Airaksinen Etelä-Karjalan liitto p.040 632 5309 salla.airaksinen@ekarjala.fi

Muutosagentti Mona Taipale Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma p. 040 651 3154 mona.taipale@eksote.fi