EN RU

Miten maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa tukipalveluihin?

Kaupungit, kunnat ja kuntayhteisöjen tarvitsemia tukipalveluja ovat muun muassa talouden, tietotekniikan ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä ruoka- ja puhtaanapitopalvelut ja kiinteistö- ja kunnossapitopalvelut.

Etelä-Karjalan kunnat ja kuntayhtymät hankkivat tukipalveluja omistamiltaan yrityksiltä: Saimaan talous- ja tieto Oy:ltä ja Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä.

Miten maakunta- ja sote-uudistus mullistaa tukipalvelukenttää? Alla vastauksia muutamiin usein esitettyihin kysymyksiin.

Kysymys: Voiko kunta myydä maakunnalle tukipalveluja?

Vastaus: Kunta ei voi myydä omasta organisaatiostaan tukipalveluja maakunnalle, koska tällöin kunta toimisi markkinoilla ja markkinoilla olevaa toimintaa voi harjoittaa vain yhtiömuodossa (kuntalaki 126–127 §).

Kysymys: Voiko kunnalla ja maakunnalla olla yhteisiä tukipalveluja tuottavia yhtiöitä?

Vastaus: Kunta ja maakunta voivat toimialansa rajoissa omistaa hankintalaissa tarkoitetun sidosyksikön eli yhtiön, jolta ne voivat hankkia palveluja hankintalain mukaisesti ilman kilpailutusta.

Kysymys: Voiko kunta tuottaa ruokapalveluja maakunnalle?

Vastaus: Ei kunnan organisaatiosta. Kyse on toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla, jota koskee yhtiöittämisvelvoite kuntalain 126 §:n mukaisesti.

Kysymys: Voiko kunnalla ja maakunnalla olla yhteinen in house -yhtiö ruokapalveluissa?

Vastaus: Kyllä. Kunnat ja maakunnat voivat perustaa hankintalain mukaisesti sidosyksikön eli yhtiön.

Kysymys: Voiko maakunta tuottaa tukipalveluja maakunnan liikelaitokselle?

Vastaus: Kyllä voi, sillä ne ovat samaa organisaatiota.

 Kysymys: Voiko maakunta tai sen liikelaitos tuottaa liikelaitoksen sote-keskukselle palveluja; esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamispalveluja tai talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja?

Vastaus: Maakunta ja sen organisaatioon kuuluva liikelaitos voivat tuottaa sisäisiä palveluja maakunnan liikelaitoksen osana olevalle sote-keskukselle. Sote-keskuksen on tuolloin oltava juridisesti osa maakunnan liikelaitosta ja siten myös osa maakuntaa. Palvelut on hinnoiteltava markkinaehtoisesti valinnanvapauslain 61 §:n mukaisesti.

 Kysymys: Jos maakunnalla on sille tukipalveluja tuottava sidosyksikkö (yhtiö), voiko se tuottaa palveluja liikelaitoksen osana olevalle sote-keskukselle markkinahintaan?

Vastaus: Kyllä, koska maakunta ja liikelaitos ovat maakunnan organisaatiota, ja yhtiö on maakunnan sidosyksikkö.