EN RU

Miten minun käy? – Maakunta- ja sote-uudistus askarrutti Lauritsalan hyvinvointitapahtumassa

Lauritsalan seurakuntakodilla 1.10. järjestetyssä messu- ja hyvinvointitapahtumassa esitettiin puheenvuoroja hyvinvoinnista ja kokemusasiantuntijuudesta. Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen esittelypiste oli mukana tapahtumassa, ja keskustelu uudistuksesta kävi vilkkaana.

Saimian terveydenhoitajaopiskelijoiden, Lauritsalan seurakunnan diakoniatyön sekä Eksoten yhdessä järjestöjen ja yrittäjien kanssa järjestämässä Lauritsalan hyvinvointitapahtumassa keskusteltiin muun muassa hyvinvoinnista ja kokemusasiantuntijuudesta. Paikalla oli yli 30 eri organisaatioiden, järjestöjen ja palveluiden esittelypöytää.

Maakunta- ja sote-uudistuksen esittelypisteellä keskustelu kävi vilkkaana, kun asukkaat saivat keskustella aiheesta ja esittää siitä kysymyksiä. Asukkaat kysyivät muun muassa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden käy ja miten esimerkiksi valinnanvapaudesta saisi riittävästi tietoa. Tulevan maakunnan palveluista toivottiin tietoa esimerkiksi radiosta ja terveyskeskuksesta sekä kotipostiin.

Maakunta- ja sote-uudistuksen esittelypisteellä järjestettiin arvonta, johon osallistuneiden kesken arvottiin palkintona Etelä-Karjalan sydäntunnuksella varustettu T-paita. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Arvonnan yhteydessä asukkailla oli mahdollisuus esittää heitä askarruttavia kysymyksiä arvontalipukkeisiin. Tässä vastauksia kysymyksiin:

Kysymys: ”Miten minun käy?”

Vastaus: Tulevalla maakunnalla on vastuu kaikista sen asukkaista. Maakunta ohjaa ja seuraa tilannetta sekä varmistaa palvelujen saatavuuden ja laadun kaikille asukkaille. Uudistuksen tavoitteena on tehdä palveluista sellaisia, että kaikilla olisi samankaltaiset mahdollisuudet valita ja käyttää niitä.

Maakunnan asukkaalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa maakunnan asioihin sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen esimerkiksi maakuntavaaleissa äänestämällä sekä erilaisten keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien kautta.

Maakunnan palvelukseen siirtyvällä henkilöstöllä taas on palvelussuhdeturva: henkilöstö siirtyy maakunnalle liikkeenluovutuksen periaattein eli ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- ja virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Kysymys: ”Mitä mahtaa maksaa ja miten hoitoihin pääsee?”

Vastaus: Uudistuksen jälkeenkin voi edelleen luottaa siihen, että hoitoon pääsee. Valinnanvapauden lisäämisen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsee nopeammin ja että jonoja on nykyistä vähemmän. Tavoitteena on, että ihminen voi paremmin vaikuttaa itseään ja hoitoaan koskeviin päätöksiin. Asukas voi myös valita entistä monipuolisemmin, mistä hankkii palveluja ja millaisia palveluja käyttää.

Tuleva maakunta palveluiden järjestäjänä vastaa palveluiden saatavuudesta ja hinnasta koko maakunnassa. Valinnanvapauden astuessa voimaan maakunta tulee määrittämään sosiaali- ja terveyspalveluiden hinnan. Uudistuksen myötä myös yksityiset toimijat voivat tarjota julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja asiakkaalle. Asukkaalle hinnat tulevat olemaan samat riippumatta siitä, valitseeko hän yksityisen vai julkisen sote-palveluiden tuottajan.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia pian ilmestyvässä Eksote & Maakunta- ja sote-uudistus -lehdessä sekä osoitteessa http://www.ekarjala.fi/maakuntauudistus/usein-kysyttya/

Mikäli sinulla on kysyttävää maakunta- ja sote-uudistuksesta, voit esittää niitä sähköpostitse osoitteeseen maakuntauudistus@ekarjala.fi