EN RU

Pelastustoimen verkkosivustoja yhdenmukaistetaan eri hankkeissa

(Pelastustoimen yhteiset verkkopalvelut tiedotteen pohjalta muokattu, 7.11.2018)

Pelastustoimi elää muutoksen aikoja. Myös pelastuslaitosten verkkosivustot ovat muutosten kourissa. Samalla kun pelastuslaitosten sivustot siirtyvät maakunnille, tulee sivustojen sisältö ja rakenne yhdenmukaistaa. Yhdenmukaistamista tehdään yhteistyöllä monen eri työryhmän voimin.

Pelastustoimen yhteiset verkkopalvelut

Pelastustoimen uudistushankkeen asettama työryhmä sai tehtäväkseen suunnitella pelastustoimelle ilmeeltään ja sisällöltään yhtenäiset verkkopalvelut. Työryhmässä ei katsottu järkeväksi lähteä toteuttamaan erillistä alustaa pelastuslaitosten sivustoille. Sen sijaan pelastuslaitosten sivustot toteutetaan maakuntien sivustojen yhteyteen kunkin maakunnan valitsemalla alustalla.

Työryhmä tekee yhteistyötä makufi-projektin kanssa yhteisen rakenteen aikaan saamiseksi sekä osallistuu Maakuntien yhteiset verkkosivustot -projektissa yhteisten sisältöjen ja palvelukuvausten tekemiseen. Lisäksi työryhmä suunnittelee nykyisen pelastustoimi.fi -sivuston tilalle pelastustoimen palvelut ja valtakunnalliset sisällöt yhteen kokoavan sivuston. Sivustouudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana.

Maakuntien verkkosivuyhteistyö Makufi

Makufi-hankkeen tarkoituksena on rakentaa yhteinen verkkosivustopohja kaikkien maakuntien hyödynnettäväksi. Verkkosivustopohja eli -konsepti pitää sisällään sivuston teknisen toteutuksen ja toiminnollisuudet, muun muassa sivupohjat, palvelu- ja brändietusivut, ylätason rakenteen ja navigaation otsikkoineen, hakutoiminnon, kriisiviestintätoiminnollisuudet, some- ja ajankohtaisvirran ja footerin. Lisäksi konseptissa otetaan huomioon mm. saavutettavuusvaatimukset, GDPR, hakukoneoptimointi sekä PTV-integraatiot (PTV=palvelutietovaranto).

Konseptissa on mietitty myös pelastuslaitosten brändikokonaisuutta, joka tarkoittaa maakunnan verkkosivuston osiota, jolla on oma domain, visuaalisuus, navigaatio ja footeri. Konseptia on katselmoitu myös Pelastustoimen uudistushankkeen verkkotyöryhmässä ja suunnittelussa on hyödynnetty ryhmän työpajojen tuloksia.

Makufi-konsepti toteutetaan Drupal 8 ja Liferay CE7:llä, joista maakunnat voivat valita haluamansa. Maakunnat jatkokehittävät verkkosivustopohjaa omaan maakuntaansa sopivaksi ja sivustoon integroidaan tai siltä ohjataan maakunnassa käytössä oleviin sähköisiin asiointikanaviin. Sivustopohja rakennetaan avoimella lähdekoodilla ja verkkosivuston kehittämistä jatketaan maakuntien kesken Makufi-hallintamallin mukaisesti. Etelä-Karjala osallistuu Liferay-alustan pohjalta tehtävään suunnitteluun.

Maakunnat päättävät oman verkkosivustonsa julkaisuaikataulusta. Ensimmäisten maakuntien verkkosivustot julkaistaan tämänhetkisen tiedon mukaan keväällä 2019. Verkkohanketta tehdään vaiheittain, eli ensin julkaistaan ns. kevytversio, josta tehdään vielä pääosin linkityksiä maakuntaan siirtyvien organisaatioiden olemassa oleville sivuille. Kevytversion teemana ovat maakuntavaalit ja asukkaan vaikutusmahdollisuudet maakunnan palveluihin. Maakunnan verkkosivusto laajenee pikku hiljaa muutosvaiheen aikana, kun sisältöjä ja toiminnollisuuksia lisätään pieni kokonaisuus kerrallaan. Verkkohankkeen aikataulu elää muun maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun mukana.

Makufi-hankkeen kärkimaakunnat ovat Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Uusimaa sekä Varsinais-Suomi ja hanketta vetää maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana. Makufi-hankkeen eri vaiheissa konseptia katselmoidaan myös muilla maakunnilla sekä niiden asukkailla. Etelä-Karjala on mukana Pohjois-Karjalan vetämässä Liferay-pohjaisen alustan suunnittelussa.

Lisätietoja:

Pelastustoimen yhteiset verkkopalvelut, Perttu Vepsäläinen
Verkkopalvelusuunnittelija , sisäministeriö
perttu.vepsalainen@intermin.fi, 050 456 0033

Makufi-hanke, Tiina Nikmo
Projektipäällikkö, Vimana
tiina.nikmo@vimana.fi, 050 372 597

Pelastuslaitosten brändikokonaisuus, Maria Nykyri
Tiedottaja, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
maria.nykyri@turku.fi, 040 173 5239