EN RU

Seurantaryhmä pohti maakunnan palveululupausta

(Tiedote 17.9.2018)

Millainen palvelulupaus Etelä-Karjalan maakuntaan tarvitaan? Miten lupauksen toteutuminen varmistetaan tulevassa päätöksenteossa? Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen seurantaryhmä kokoontui maanantaina 17.9. miettimään suuria kysymyksiä, joihin tulevan maakunnan on vastattava.

Seurantaryhmän syyskokousta pohjusti sosiaali- ja terveysministeriön hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, joka on ollut mukana kehittämässä palvelulupauksen toimintamallia. Palvelulupauksen toimintamalli on rakennettu STM:n ja maakuntien valmistelijoiden yhteistyönä. Toimintamallin ja käsikirjan valmisteluun on osallistunut myös Etelä-Karjalan valmistelijoita.

Sote-järjestämislakiesityksen mukaan kaikki maakunnat antavat omat palvelulupauksensa asukkailleen järjestämisvastuullaan olevista palveluista. Maakunnan tekemä palvelulupaus on asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käytännössä toteutetaan.

Palvelulupaus voi koskea kaikkia maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia palveluja, kuten ehkäiseviä, hoitavia tai korjaavia ja kuntouttavia palveluja.

Katso lisätietoa palvelulupauksesta sote-järjestämislain viimeisimmästä julkaistusta versiosta