EN RU

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi mietintöluonnokset maakunta-ja sote-uudistuksen laeista

(Tiedote 7.11.2018)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai keskiviikkona 7.11. 2018 valmiiksi mietintöluonnoksensa maakunta- ja sote-uudistusta koskevista lakiesityksistä.

Mietintöluonnokset julkaistiin eduskunnan sivuilla.

Mietintöluonnokset julkistanut valiokunta totesi tiedotteessaan, että ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt mietintöluonnokset koskevat poikkeuksellisen laajaa uudistusta.  Koko suomalaisen hallintohistorian suurinta hallinnollista uudistusta koskevaa lainsäädäntöhanke edellyttää riittävää julkisuutta. Siksi myös nämä valiokuntavaiheen mietintöluonnokset oli syytä julkaista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta sote-paketti etenee nyt perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi.  Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tehtyjen kirjausten jälkeen perustuslakivaliokunta joutuu ottamaan kantaa siihen, ovatko tehdyt muutokset riittäviä. Perustuslakivaliokunta käsitteli lakipakettia kesällä, jolloin se esitti korjauksia erityisesti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauden yksityiskohtiin.

Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Aija Tuimala on tyytyväinen, että erittäin tärkeä vaihe valmistelussa on saatu päätökseen.

Tämä antaa nyt mahdollisuuden sille, että tällä hallituskaudella valmisteltu lainsäädäntö saataisiin päätökseen, Tuimala sanoo. Mietintöluonnoksiin kirjattuja muutoksia hän pitää odotettuina.

– Etelä-Karjalan kannalta olisi tärkeää, että pääsisimme etenemään valinnanvapauspilotoinnissa, mistä saisimme kokemuksia tulevaan maakuntaan. Pilotteja ei päästä aloittamaan ennen kuin lainsäädäntö varmistuu. 

Käsittelyssä on ollut laaja lakipaketti, johon kuuluvat hallituksen esitykset eduskunnalle:

Lisätietoja Etelä-Karjalassa: muutosjohtaja Aija Tuimala, aija.tuimala@ekarjala.fi