EN RU

Tää taitaakin toteutua – päätöksiä odotellaan tänä vuonna

 (Muutosjohtaja Aija Tuimala Uusinajattelijat-blogissa, 19.1.2018) 

Vuodet eivät ole veljeksiä. Uusivuosi muutti maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun vireessä jotakin ihan merkittävästi ja positiiviseen suuntaan.

Joitakin asioita vielä selvitetään valtakunnan tasolla lainopillisina ja poliittisina kysymyksinä, mutta valtaosa valmistelusta on nyt jo viimeistelyvaiheessa. Odotamme esityksiä julkisuuteen viimeistään maaliskuun alussa.

Etelä-Karjalassa valmistelua on tehty jo 1,5 vuoden ajan. Parhaillaan kuvataan maakunnan palvelujen järjestämistä, rakenteita ja palveluja sekä luodaan maakunnalle rakenteet. Lisäksi kerrotaan muutoksesta asukkaille, jotta muutoksesta ja sen vaikutuksista tiedettäisiin mahdollisimman laajasti.

Pääosa palveluista on jo seudullisia ja maakunnallisia, joten Etelä-Karjalassa muutokset ovat pienempiä kuin muualla.

Miten uudistuksesta siis saa tietoa arkeen? Henkilökohtaista kontaktia asukkaisiin on jo viime syksynä otettu kunnissa järjestetyissä tapaamisissa. Myös järjestöille on pidetty infoja, ja sekä tapaamiset että infot jatkuvat kevään aikana.

Keväällä julkaistaan myös Miikkulaisen esimerkkiperheestä kertova esite, jossa avataan maakuntaan siirtyviä palveluja. Myöhemmin muutoksen yksityiskohtia tarkennetaan vielä lisää.

Mikä siis muuttuu asukkaalla? Pääosin asiat ovat ennallaan, joskin asukkaiden mahdollisuudet valita mieleisensä sote-palvelujen toimipiste paranevat. Omasta maakunnasta saa edelleen sote-palvelut, pelastuslaitoksen, maaseutu- ja ympäristöterveydenhuollon sekä eläinlääkintäpalvelut.

Valtiolta siirtyy työvoimatoimiston ja ELY-keskuksen palveluja maakuntiin, mikä puolestaan tuo päätöksenteon lähemmäs asukkaita.

Valtion Lupa- ja valvontavirasto Luovalle tulee myös toimipiste maakuntaamme.

Ja mitä hallinnossa tapahtuu? Kunnista siirtyy palveluja (maaseutupalvelut, maaseutulomitus, ympäristöterveys, pelastuslaitos) maakunnalle, Eksote ja Etelä-Karjalan liitto kuntayhtyminä lakkaavat ja tietyt valtion tehtävät siirtyvät maakuntaan.

Palveluja kehitetään ja kootaan yhteen sekä tuotetaan yhä useammin myös sähköisesti. Ja lisäksi maakunnalle valitaan oma poliittinen johto.

Miten maakuntavaltuusto valitaan? Presidentinvaaleja käydään parhaillaan, ja alun perin samaan aikaan piti järjestää maakuntavaalitkin.

Maakuntavaalien vuoro on lokakuussa 2018. Etelä-Karjalaan valitaan 59 valtuutettua. Vaaleissa ei ole kuntakiintiöitä, joten jokainen asukas voi äänestämällä vaikuttaa siihen, tuleeko oman alueen edustaja maakunnan valtuustoon vai ei.

Kevään aikana jatkamme hallinnon ja palvelujen valmistelua. Niiden rinnalla kierrämme jälleen kunnissa. Nähdään silloin ja jutellaan näistä asioista tarkemmin!

Aija Tuimala