EN RU

Vieläkö se maakunta- ja sote-uudistus jatkuu?

 (Muutosjohtaja Aija Tuimalan blogi, 11.9.2018)

Tähän kysymykseen on tullut vastattua aika usein. Maakunta- ja sote-uudistus on sanapari, joka on kaikunut hallinnon käytävillä viimeiset vuodet ja kaikuu vastakin. Sipilän hallituksen päivitetyn esityksen mukaan uudistus toteutuu vuonna 2021, joskin maakuntavaltuustot aloittaisivat toimintansa jo syksyllä 2019.

2000-luvun puolivälistä eri muodoissaan edistetty hallinnon tiivistämishanke tähtää toiminnan tehostamiseen ja palvelujen sekä joustavaan asioinnin kehittämiseen. Palveluja on tällä hetkellä tarjolla pitkin Suomea samaan aikaan kun väki vähenee ja muuttaa keskustoihin. On haastavaa tarjota vähentyvällä rahoituksella enemmän palvelua niin harvan asutuksen alueilla kuin keskustoissa.

Ratkaistava ongelma on ollut siis jo jonkin aikaa tiedossa, mutta sopivaa lääkettä ei ole poliittisesti vielä löytynyt, koska asia on todella laaja ja hankala. Poliittiset koalitiot valtakunnan hallituksessa ovat vaihtuneet ja kansa uhkaa väsyä uudistuksen odotteluun. Toivottavasti asia saadaan päätökseen eduskunnassa tämän vuoden marraskuussa. Muuten asia siirtyy eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan uuden hallituksen työpöydälle, kuten puoluejohto laajasti on todennut.

Valtakunnan tason ratkaisuja odotettaessa keskitytään Etelä-Karjalassa tämän syksyn aikana erityisesti maakunnan eri toimijoita yhdistäviin tavoitteisiin ja palveluihin. Työryhmät ovat pohtineet kysymystä: Mitkä tehtävämme hyödyttävät maakunnan jäseniä ja organisaatioita? Hallintoakin valmistellaan, mutta enemmän taustalla. Asukkaiden ja toimijoiden toivotaan kertovan näkemyksiään maakunnan tärkeistä ominaispiirteistä ja itselleen tärkeistä arvoista.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana valtion ja kuntien eri toimialojen edustajat ovat yhdessä valmistelleet maakuntaa, jossa mm. sote-, pelastus-, maaseutu, yritys- ja työllisyyspalvelut, aluekehittäminen ja alueidenkäyttö, liikenne sekä ympäristöpalvelut olisivat yhtä kokonaisuutta eli nykyiset hallinnon rajat poistuisivat. Uusi rakenne on vapauttanut miettimään maakunnan jäsenten (asukkaat, yritykset, järjestöt, kesäasukkaat jne) asioita kokonaisuutena oman vastuualueen sijaan.

Mikäli eduskunta ei saisi päätöstä aikaan tänä syksynä, ei yhteisen valmistelumme hedelmien kannata antaa pilaantua. Maakunnan jäsenten etuja tulee edelleen edistää yhteistyössä. Keskitytään ensin kuitenkin tähän hallituksen nykyesityksen maaliin saattamiseen ja mietitään tarvittaessa muita vaihtoehtoja.

Työn iloa ja jännittävää uudistussyksyä,

Aija Tuimala