Valikko Sulje

Kaksoisraiteen rakentamista Luumäen ja Joutsenon välille halutaan jouduttaa

Kuvassa Saimaan kanavasillan rakentajia työssään

Lukuisat Etelä-Karjalan toimijat vetoavat Marinin hallitukseen, jotta rata- ja rakentamissuunnitelmaa välillä Luumäki – Joutseno sekä investoinnin rahoitusta ja jatkohankkeen käyntiinlähtöä joudutettaisiin.

Valtioneuvostolle lähetetty vetoomus.

Vetoomuksessa toivotaan, on, että kaksoisraiteen rakentaminen Luumäen ja Joutsenon välillä tulisi kytkeä suoraan LUIMA-hankkeen ensimmäisen vaiheen yhteyteen. Se olisi, paitsi järkevää, myös kustannustehokasta.

Erillisinä hankkeina nykyisen yksiraiteisen rataosuuden korjaustoimenpiteet aiheuttavat häiriöitä teollisuuden kuljetuksille. Tämä voitaisiin välttää, kun ensin rakennettaisiin kaksoisraide koko välille Luumäki–Imatra ja vasta sen jälkeen tehtäisiin perusparannus olemassa olevalle raiteelle, vetoomuksessa todetaan.

Luumäen ja Imatran välillä on käynnissä ratahanke, ns. LUIMA-hanke, jonka ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi 2018. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kaksoisraide Joutsenon ja Imatran välille sekä tehdään perusparannusta välillä Luumäki–Imatra. Ensimmäisen vaiheen loppuunsaattamiseen myönnettiin v. 2021 budjettiin lisämääräraha 30 miljoonaa euroa aiemmin myönnetyn 189 M€ lisäksi.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen jää puuttumaan vielä kaksoisraide välillä Luumäki–Joutseno, mikä merkitsee edelleen pullonkaulaa Karjalan radan välityskykyyn. Kaksoisraide Luumäen ja Joutsenon välillä on välttämätön. Rataverkon kapasiteettia tarvitaan lisää, kun teollisuuden tuotantomäärät kasvavat ja päästövähennystavoitteiden mukaisesti kuljetuksia siirretään kumipyöriltä raiteille.

Vetoomuksessa muistutetaan, että Etelä-Karjalan metsäteollisuuteen on viime vuosina investoitu satoja miljoonia euroja. Viimeksi joulukuussa 2020 Stora Enso ilmoitti 80 miljoonan euron investoinnista Kaukopään tehtaalle. StoraEnson ja UPM-Kymmenen tehtaiden johtajat ovatkin mukana vetoomuksen allekirjoittajina.

kuva nimistä, jotka ovat vetoomuksen alla.

Yhteisen vetoomuksen Karjalan radan raideyhteyksien kehittämiseksi ovat tehneet Etelä-Karjalan liiton aloitteesta kaikki Etelä-Karjalan kansanedustajat, StoraEnson ja UPM-Kymmenen tehtaanjohtajat, Lappeenrannan ja Imatran kaupunginjohtajat, Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja sekä maakuntajohtaja Satu Sikanen.

Lauritsalan ratapiha ja Imatra–valtakunnan raja myös esillä

Karjalan radan kehittämisessä Luumäen ja Imatran välillä tulee huomioida myös Lauritsalan
ratapihan kehittäminen liikennöitäväksi nykyistä pidemmille junille, vetoomuksessa painotetaan. Lisäksi otetaan esille Imatra-Svetogorsk -raideliikenteen kansainvälistämiseen tarvittavat investoinnit.

Ratasuunnitelma välillä Imatra–valtakunnan raja on käynnistynyt syksyllä 2020. Tavoitteena on avata kansainvälinen henkilö- ja tavaraliikenne Imatra–Svetogorsk -rajanylityspaikalla vuoteen 2025 mennessä.

Sitä ennen tulisi saada Karjalan radan infrastruktuuri kuntoon välillä Luumäki–Imatra–Imatrankoski–valtakunnan raja, jotta raiteille mahtuvat niin teollisuuden kuljetukset kuin henkilöliikenne.

Alueen edustajien ja yritysten yhteisen vetoomus asiasta lähetettiin pääministeri Sanna Marinin lisäksi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle, valtionvarainministeri Matti Vanhaselle sekä hankkeen kannalta keskeisiin ministeriöihin.

Lisätietoja:
Etelä-Karjalan liitto: maakuntajohtaja Satu Sikanen, satu.sikanen@ekarjala.fi, 0400 661318
ja liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, sonja.tynkkynen@ekarjala.fi, 040 681 7163