Valikko Sulje

Tiedän mitä teitte viime kesänä MINT-hankkeessa

Pyöräilijöitä kauniina kesäpäivänä.

Tiedätkö, mitä tapahtui viime kesänä MINT-hankkeessa? Se selviää tässä tarinassa!

MINT – Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen -hankkeessa testattiin viime kesänä Taipalsaaren pyöräilyreittiä ja sen varrella olevia paleluita kokeilevan kehittämisen hengessä. Idea pyöräilyreitin testaukseen sai alkunsa vuoden 2019 lopulla Taipalsaaren kunnan ja MINT-hankkeen yhteisessä palaverissa. Taipalsaaren kunta toimi osana uutta pyöräilijöille suunnattua Saimaan Saaristoreittiä, joka linkittyi uuden lauttayhteyden avulla myös Puumalan Saaristoreittiin.

MINT-hankkeen toimenpiteenä lähdettiin suunnittelemaan kokeilua, jossa LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat testasivat pyöräillen uutta Saimaan Saaristoreitin Taipalsaaren osuutta sekä Roope-Saimaa-lauttayhteyttä. Samalla opiskelijat testasivat ja tutustuivat reitin varrella oleviin yrityksiin ja palveluihin arvioiden niiden toimivuutta pyörämatkailijan näkökulmasta ja esittäen uusia kehitysideoita testauksen pohjalta. Testiryhmän palautteen avulla pyöräilyreittiä ja sen varrella olevia palveluita pystytään jatkossa kehittämään entistä paremmiksi kunnan elinvoiman ja matkailun näkökulmasta.

MINT-testaus Taipalsaarella

Testauksen valmistelut käynnistyivät keväällä 2020. Testiryhmäksi valikoitui LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat, ja alun perin tavoitteena oli koota testiryhmä nimenomaan kansainvälisistä opiskelijoista. Kevään 2020 koronaepidemian vaikutuksesta testiryhmään valikoitui lopulta eri alojen kotimaisia sekä kansainvälisiä opiskelijoita. Saimme siis kokoon hyvän ja monipuolisen testiryhmän ja testauksen tulokset olivatkin tämän vuoksi monipuoliset. Tavoitteena oli saada kymmenen testaajaa per testipäivä, itse testauksen ajankohta oli kesäkuun puolessa välissä, ja testaus jakautui kahdelle päivälle. Viime hetken peruuntumiset ja muutokset vaikuttivat kuitenkin testiryhmien kokoon, ja yhteensä testaajia oli 16. Testaajat olivat molempina päivinä pääasiassa eri henkilöitä.

Pyöräilyreitin ohessa opiskelijat testasivat myös neljän eri yrityksen palveluita. Molempina testipäivinä oli mukana kaksi yrityskohdetta, joissa testiryhmät vierailivat. Suutarin Kartanon ja Innalanmäen Tilan yrittäjät osallistuivat myös ennen varsinaista testauspäivää MINT-hankkeen järjestämiin Kokeilumestarit-etätyöpajoihin. Työpajoissa MINT-hankkeen asiantuntijat Erno Salmelan johdolla perehdyttivät yrittäjät kokeilevaan kehittämiseen sekä ohjasivat heitä uuden yhteisen palvelun testaukseen liittyvän kokeilusuunnitelman tekemisessä. MINT-hankkeen tavoitteena on luoda Kokeilumestareiden verkosto Etelä-Karjalan pieniin kuntiin, ja kuntien Kokeilumestarit toimivat paikallisesti yrittäjien apuna uusien kokeilujen toteuttamisessa ja innovatiivisten ideoiden eteenpäinviemisessä. Myös yrittäjät voivat saada suoraan hankkeen aikana perehdytyksen kokeilevaan kehittämiseen MINT-asiantuntijoilta.

Pyöräilijät pitävät taukoa pellon laidassa kauniina kesäpäivänä.

MINT-testauksen palautteista ja tuloksista

Testaukseen osallistuneet yritykset saivat tietoa aidoista asiakaskokemuksesta ja palautetta, jonka avulla yritys voi lähteä kehittämään omia palveluita ja huomioida testaajien kehitysehdotukset. Myös eri sidosryhmät, esimerkiksi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja Taipalsaaren kunta, pystyvät hyödyntämään testauksen palautetta omien kohteidensa kehittämisessä. Varsinkin pyörämatkailijoille suunnatuissa palveluissa kohderyhmän huomioiminen esimerkiksi huoltopisteellä, wc:llä ja pienellä tarjoilulla saa asiakaskokemuksesta huomattavasti paremman. Taipalsaaren alueen luonto, vesistö ja maisemat tekevät jo itsessään vaikutuksen matkailijoihin, mutta pienellä lisällä, esimerkiksi tarinalla, opastetulla kierroksella, pienellä matkamuistolla tai arkisella aktiviteetilla, voidaan tehdä asiakkaan kokemuksesta unohtumaton. Tästä hyvänä esimerkkinä on Roope-Saimaa-yhteysaluksen oma kioski, joka sai poikkeuksetta kaikilta testaajilta hyvää palautetta ja nousi testikohteen selkeäksi ”wow-efektiksi” testaajien keskuudessa. Panostamalla pieniin yksinkertaisiin asioihin voidaan saada aikaan suurikin vaikutus.

Viime kesän tunnelmien perusteella pyörämatkailu on valtavassa nosteessa varsinkin kotimaisten matkailijoiden keskuudessa. Saimaan Saaristoreitti ja Etelä-Karjalan muutkin pyöräilyreitit nostavat suosiotaan. MINT-hankkeen testauksen palautteen perusteella on saatu aito näkemys kotimaisten ja kansainvälisten sekä eri tasoisten pyöräilijöiden kokemuksista Taipalsaaren pyöräilyreitistä ja sen varrella olevista palveluista. Palautteet on käyty läpi testaukseen osallistuneiden yrittäjien, Taipalsaaren kunnan edustajien sekä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa. Näiden palautteiden perusteella on lähdetty pohtimaan reittien ja palveluiden parantamista, uusia palveluita sekä fasiliteetteja, jotta pyörämatkailijat saisivat tulevaisuudessa entistä paremman kokemuksen retkeillessään läpi Etelä-Karjalan.

MINT – Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen -hanke, 2019-2021, hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

MINT-hankkeen etenemistä voit seurata osoitteessa: www.minttiin.fi

Kirjoittaja:
Elsa Melkko
MINT-hankkeen projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu

Mint-hankkeen logo sekä kaikkien yhteistyökumppaneiden logot.